Shutterstock
Merkuriuspassage

Merkuriuspassage – vad är det och när inträffar det i Sverige?

Den 13 november år 2032 kan vi här i Sverige få uppleva det sällsynta fenomenet Merkuriuspassage, det vill säga då solsystemets minsta planet passerar framför solen.

Merkuriuspassage i Sverige

Merkurius korta avstånd från Solen gör att planeten ofta är svår att se från jorden, eftersom den befinner sig bakom solen eller inte syns på grund av solens strålar skiner så starkt.

När jorden, Merkurius och solen befinner sig på en linje den 13 november 2032 kan man i Sverige följa den lilla planetens vandring framför solskivan.

Så ser du Merkurius framför solen

Merkurius är 285 gånger mindre än solen och under en Merkuriuspassage kommer planeten därför att dyka upp som en liten svart fläck på solskivan. Det gör att det krävs ett teleskop eller en kikare för att se det sällsynta fenomenet.

Observera också att det är viktigt att använda rätt skyddsutrustning mot solstrålarna när du ska titta på solen för att se Merkuriuspassagen, annars kan du skada dina ögon. Kom ihåg att använda särskilda skyddsglasögon för att titta mot solen eller ha ett ordentligt solfilter på ditt teleskop eller din kikare.

Merkuriuspassage – planeten Merkurius passerar framför solen.

Så såg Merkuriuspassagen ut från Pennsylvania, USA, den 9 maj 2016. Silhuetten av Merkurius syns i nedre vänstra hörnet som en liten svart prick.

© NASA/Bill Ingalls

Hur ofta kan man se en Merkuriuspassage?

En Merkuriuspassage inträffar cirka 13-14 gånger varje sekel och det kan gå 3,5-13 år mellan varje passage.

Den senaste Merkuriuspassagen var den 11 november 2019 och nu får vi vänta ända till den 13 november 2032 för att få uppleva fenomenet igen.

Video: Nasa visar Merkuriuspassage på nära håll

Den 9 maj 2016 passerade Merkurius framför solskivan. Det sällsynta astronomiska fenomenet fångades av Nasa och i videon kan du se ett antal filmklipp från dagen.

Hur uppstår en Merkuriuspassage?

En Merkuriuspassage uppstår när jorden, Merkurius och solen befinner sig på en linje. Det inträffar sällan eftersom Merkurius bana runt solen lutar sju grader i förhållande till jordens bana runt solen.

De båda planeternas banor korsas dock vid två punkter på den så kallade nodlinjen, som är en skärningslinje mellan Merkurius bana, jordens bana och solen. De två punkterna kallas därför också för noder.

Eftersom det tar 88 dagar för Merkurius att ta ett varv runt solen passerar den lilla planeten jordens bana var 44:e dag – en gång som kallas uppstigande nod samt en gång då den kallas nedåtgående nod.

För att en Merkuriuspassage ska inträffa ska jorden och Merkurius passera nodlinjen samtidigt eller i princip samtidigt i den så kallade nedre konjunktionen – det vill säga då Merkurius befinner sig framför solen i förhållande till jorden.

Befinner sig Merkurius bakom solen kallas det övre konjunktion, och då kommer Merkurius, från jorden sett, vara helt gömd bakom solen.

Merkurius och jordens bana möts på nodlinjen.

Nodlinjen är skärningslinjen genom Merkurius bana, jordens bana och solen. När jorden och Merkurius korsar nodlinjen samtidigt och har solen bakom sig kan vi här på jorden se en Merkuriuspassage.

© Lasse A. Lund-Andersen

Eftersom nodlinjens position i princip är statisk innebär det att tidspunkterna för nodpunkterna och en eventuell Merkuriuspassage också är det.

Därför inträffar en Merkuriuspassage alltid i början av maj eller början av november.

Kepler förutsåg planetpassage

Utifrån beräkningar och tidigare observationer förutsåg astronomen Johannes Kepler att både Venus och Merkurius skulle passera solskivan år 1631.

Johannes Kepler dog dessvärre innan han kunde bekräfta sin teori, men tre andra astronomer, bland annat fransmannen Pierre Gassandi, såg Merkuriuspassagen den 7 november 1631. Passagen inträffade fem timmar före Johannes Keplers uppskattade tidspunkt.

Venuspassagen samma år inträffade den 6 december, men då den var svår att se från Europa finns det inga kända observationer från händelsen.

Merkuriuspassagen som inträffade år 1631 var första gången som människan observerade en planetpassage och visste vad de såg.