NASA
Mercury Nasa

Merkurius tittar fram från sitt gömställe

Solens starka ljus gör det svårt att se Merkurius, men under optimala förhållanden kan du se den.

Om Merkurius

Merkuriusär solsystemets minsta planet, och ingen annan planet befinner sig så nära solen som lilleputten gör.

Dessa faktorer gör att planeten är svår att observera.

Den befinner sig ofta bakom solen så att den inte syns från jorden – och när den är framför solen försvinner den i stjärnans starka ljus.

Merkurius är som tydligast just nu

Bästa tidpunkten att observera den lilla stenplaneten är därför när den befinner sig som längst bort från solen sett ur jordens perspektiv.

Fenomenet kallas för maximal elongation. Planeten är synlig antingen strax före soluppgången eller strax efter solnedgång, beroende på vilken sida av solen den befinner sig på.

Sett från jorden ser Merkurius ser ut att befinna sig längst bort från solen och därför är planeten synlig.

© NASA

Fler chanser att se Merkurius senare i år

Det tar Merkurius 88 dagar att röra sig ett varv runt solen, och maximal elongation kan därför upplevas flera gånger om året.

Merkurius och Venus är de enda planeterna som är bäst att observera under maximal elongation. Det beror på att de är närmare solen än vad jorden är.

Guide till Merkurius

©

Var och när

Du kan se Merkurius i skymningen strax efter solnedgång sista veckan i januari. Efter en knapp timme försvinner den bakom horisonten.

Merkurius är så långt bort från solen sett från jorden som den kan komma. Den är dock fortfarande nära och dyker därför upp på samma plats som solen – lågt över horisonten i väst.

Synlighet

Merkurius lyser starkt – även i skymningsljus. I en kikare kan du se att planeten har faser, precis som månen. Fasen kommer att vara halv – det vill säga att du ser hälften av Merkurius dagsida och hälften av dess nattsida.