Cenk E. Tezel &Tunç Tezel/TWAN
Merkurius i retrograd

Merkurius retrograd 2023 – När går Merkurius i retrograd?

Merkurius retrograd får ofta skulden för dåliga dagar. Läs den vetenskapliga förklaringen till Merkurius retrograd och se när det infaller här.

Merkurius i retrograd 2023

Dina meddelanden går inte fram och små gupp på vägen förvandlas till oöverstigliga berg.

Anledningen är, enligt astrologer, att Merkurius – sett från jorden – under en kort tidsperiod rör sig i motsatt riktning över himlen.

Det återkommande fenomenet kallas Merkurius i retrograd och det uppstår nästa gång mellan 2 augusti och 15 september 2023.

Förra gången Merkurius var i retrograd var 21 april 2023 till 14 maj 2023.

Men varför ser solsystemets innersta planet ut att byta kurs – och stämmer det verkligen att Merkurius i så hög grad kan påverka livet på jorden?

Merkurius retrograd beror på omkörning

Merkurius bana är i själva verket helt oändrad, trots att Merurius går i retrograd.

Fenomenet är en optisk villa som uppstår som en naturlig konsekvens av att planeter kretsar runt solen i olika avstånd och med olika hastigheter, men i samma riktning.

Merkurius färd runt solen varar 87,97 dagar, medan jorden tar ett varv på 365,26 dagar. Därför kör Merkurius om jorden cirka fyra gånger om året.

Alla planeter kretsar moturs runt solen, men under ett par veckor med knappt fyra månaders mellanrum ser Merkurius ut att röra sig medurs.

Tre punkter är centrala för att förstå Merkurius retrograd:

  • Jordens position
  • Merkurius position
  • Kulissen – himmelssfären

Illusionen uppstår därför att vi från jorden observerar Merkurius framför en kuliss av stjärnor – himmelssfären – som på grund av rymdens enorma avstånd ligger som fixpunkter på natthimlen.

Merkurius omloppsbana lurar ögonen – och astrologin

När Merkurius är i så kallad retrograd ser den ut att röra sig ”baklänges” på himlen under en period, och det är enligt astrologin ett dåligt tecken. Men fenomenet är en optisk illusion som beror på att Merkurius rör sig mycket snabbare runt solen än jorden.

Merkurius retrograd – jorden, Merkurius och solen
© Malene Vinther & Shutterstock

Merkurius och jorden rör sig alltid i samma riktning

Merkurius är planeten som är närmast solen medan jorden är den tredje planeten från solen. Merkurius är som närmast 46 miljoner kilometer från solen medan jorden är 150 miljoner kilometer bort, det vill säga mer än tre gånger så långt bort. Planeterna rör sig båda i samma riktning – moturs – runt solen.

Merkurius retrograd – jorden, Merkurius och solen
© Malene Vinther & Shutterstock

Merkurius går för det mesta ”åt vänster”

Sett från jorden tycks Merkurius ”vandra” från höger till vänster på himlen för det mesta, eftersom den rör sig runt solen på bara 88 dagar mot de 365 dagar det tar för jorden. Planeten ser ut att fortsätta i samma riktning på himlen i ungefär tre månader tills den kommer ikapp jorden i sin omloppsbana.

Merkurius retrograd – jorden, Merkurius och solen
© Malene Vinther & Shutterstock

Merkurius ”vänder” på vägen förbi jorden

Merkurius kommer ikapp jorden. När planeten passerar oss ser det ut som att den byter riktning i förhållande till sin normala vandring. Merkurius kommer ikapp jorden på cirka tre veckor och sedan ser den återigen ut att vandra från höger till vänster under tre månader.

Solsystemets samtliga planeter är i retrograd

Retrograd är i själva verket inget speciellt fenomen.

Andra planeter är också retrograd – exempelvis Mars med drygt två års mellanrum – precis som även jorden kan vara i retrograd i relation till andra planeter.

Se hur Mars retrograd utvecklades 2020

Video

Merkurius retrograd är i stort sett omöjligt för stjärnskådare att observera direkt, eftersom solen alltid utgör en bländande kuliss från jorden sett.

Mars är däremot lättare att observera.

Mars i retrograd

När jorden kör om Mars avtecknas grannplanetens bana som en loop på natthimlen.

© Socrates Linardos / Wikimedia Commons

Så fick Merkurius retrograd ditt dåliga rykte

Retrograd-fenomenet vållade tidiga astronomer huvudbry, och ledde bland annat till att den grekiske vetenskapsmannan Ptolemaios uppfann sina komplexa blomformade planetbanor.

Sedan Kopernikus på 1500-talet föreslog den heliocentriska världsbilden med solen som centrum, har astronomer emellertid vetat att Merkurius i retrograd inte är mer än en illusion.

Skälet till att Merkurius bana får skulden för så mycket olycka är att retrograd-fenomenet på 1700-talet noterades i böndernas almanackor.

Oväder och extrema företeelser kopplades därför slumpmässigt ihop med perioder då Merkurius var i retrograd.

Sedan letade tolkningen sig in i astrologin och tidningarnas horoskop, som i dag rekommenderar att inga viktiga beslut fattas under de drygt 60 dagar om året som Merkurius går i retrograd.

Logiken sägs vara att Merkurius massa drar i kroppens vätskor, så att exempelvis nervbanor i hjärnan rubbas, precis som månen drar tidvattnet på jorden.

För att sätta Merkurius påstådda effekt i perspektiv är planeten bara lite större än månen, men befinner sig 80 miljoner kilometer bort, medan månen är cirka 380 000 kilometer bort.

Även om månen drar jordens tidvatten, så är attraktionskraften mellan ett föremål på 100 kilo och en människa tio meter bort 100 gånger större än månens attraktionskraft.

Rent fysiskt påverkar gravitationskraften från solsystemets innersta planet alltså ingenting mät– eller märkbart på jorden.

Merkurius
© Shutterstock

Fakta om Merkurius:

  • Planeterna Venus och Merkurius är de enda planeterna i solsystemet som saknar måne. Alla andra har minst en och Jupiter, som har flest månar, har 79 stycken.
  • Temperaturen på Merkurius kan variera från -173 °C på natten till 427 °C på dagen. Merkurius har näst intill ingen atmosfär som skyddar mot värme eller kyla.
  • Merkurius rör sig i 1800 00 km/h i sin bana runt solen. Det gör planeten till solsystemets snabbaste.