Uppdrag Mars: Tre länder söker efter liv

Tema - Vi skriver Marshistoria 2020. Vår grannplanet intar denna sommar en perfekt position i förhållande till jorden. Den chansen griper nu tre länder med var sitt uppdrag. Det blir tät trafik, när sex farkoster susar i väg: Två rymdsonder, en landningsfarkost, två rovrar och en minihelikopter. Målet är enkelt: Vi ska hitta liv på Mars – och förbereda oss för att människor ska kunna bo på vår grannplanet.