Underjordisk sjö på Mars kan hysa liv

Med hjälp av radarmätningar har astronomer blåst nytt liv i myten om liv på den röda planeten. 1,5 kilometer under istäcket på Mars sydpol har de upptäckt en sjö, som sannolikt består av flytande vatten.

Ända sedan de fick syn på Mars har astronomer spekulerat om den röda planeten kan hysa liv. Och nu närmar de sig en slutsats med snabba steg.

År 2015 upptäckte astronomer spår efter flytande vatten på planetens yta och tidigare i år upptäckte forskarna organiska molekyler, som kan vara rester av utdött liv.

Nu har en grupp forskare publicerat ännu ett fynd, som blåser nytt liv i teorin om liv på den röda planeten: En och en halv kilometer under Mars sydpol har di hittat tecken på en 20 kilometer bred sjö med flytande vatten.

Radar avslöjade sjön

Det sensationella fyndet gjordes av ESA:s sond Mars Express, som bland annat är utrustat med radar. Det är data från denna radar, som har avslöjat sjön.

Astronomer från italienska Instituto Nazionale di Astrofisica (INAF) har skickat 29 radarpulser mot området. Reflektionerna från berggrunden är nästan identiska med de reflektioner som underjordiska sjöar under Grönland och Antarktis sänder ut.

Och det tolkar den italienska forskargruppen som bevis på att Marssjön består av flytande vatten.

Vatten på Mars

Radarsignalerna som sonden fångade upp. Vattnet är markerat i blått.

© ESA/INAF/Davide Coero Bora

Vattnet är extremt salt

Fyndet är dock också förknippat med viss osäkerhet: Astronomerna menar att temperaturen i området i fråga ligger på -68 °C.

Liknande underjordiska sjöar på jorden kan ha temperaturer på -60 °C, och ända ha flytande vatten. Det beror på det enorma trycket från istäcket ovanför, som sänker vattnets fryspunkt.

På jorden består dessa sjöar av färskvatten. Men eftersom temperaturen i Marssjön är lägre än i de jordiska, tror forskarna därför att vattnet är extremt salt.

Salt sänker vattnets fryspunkt och Mars är rikt på salter – bland annat magnesium- och natriumsalter samt kalk.

Sjö kan hysa liv

På jorden har geologer flera gånger borrat sig ned till underjordiska sjöar flera kilometer under markytan. Och varje gång har de – till sin stora förvåning – hittat liv nere i djupet.

Astronomerna bakom det nya fyndet menar därför att det också kan finnas liv i Marsvattnet, som är skyddat av planetens ogästvänliga atmosfär och det bombardemang av farlig strålning som ytan utsätts för.

Inte heller det extremt salthaltiga vattnet behöver vara ett hinder för liv, men sannolikt tyder det på att bara mikrobiologiskt liv kan leva i sjön.

Det lever exempelvis så kallade halobakterier i mättat saltvatten på jorden – alltså saltvatten med en salthalt på 36 procent, som inte kan ta upp mer salt.

Samma typ av bakterier kan sannolikt leva i Marssjön.

Ny rover ska borra i markytan

Nästa steg för astronomerna blir att skicka ännu fler radarpulser mot området, för att ta reda på hur djup sjön är och om det handlar om en lokal sjö eller om den är förenad med andra sjöar under planetens yta.

Men forskarna har fullt upp. Mars Express har legat i omlopp runt vår näst närmaste granne sedan december 2003 och närmar sig slutet på sin aktiva tid. Sondens bränsle är också på väg att ta slut.

Med nuvarande teknik är det orealistiskt att vi inom en nära framtid kan borra sig ned till sjön. En 1,5 kilometer djup borrning är tekniskt krävande på jorden, och då självklart ännu mer krävande på Mars.

Enligt planen landar ESA:s ExoMars Rover på planeten 2020. Den är utrustad med ett borr, som kan borra cirka två meter ned i Mars yta.

Långt ifrån de 1,5 kilometers djup som sjön befinner sig på, men förhoppningsvis tillräckligt för att avslöja om den röda planeten kan hysa liv.