Mars Curiosity Rover illustration

Svaret skall hittas i rymden

15 maj 2012 av Helle & Henrik Stub

De flesta forskare stöder teorin om att livet har uppstått på jorden. Det beror i hög grad på att teorin kan underbyggas genom laboratorieförsök. Om vi kan skapa levande celler i ett laboratorium, är det ett starkt tecken på att livets uppkomst är en logisk följd av naturlagarna – även om vi inte förstår alla detaljer.

Å andra sidan har anhängarna av panspermihypotesen det mycket starka argumentet att jorden faktiskt utväxlat meteorer med i alla fall grannplaneterna Venus och Mars. Jorden har alltså inte varit biologiskt isolerad, och det gör i varje fall en lokal form av panspermi sannolik. Vi kan nämligen inte avvisa möjligheten att bakterier gömda i meteorer eller kometer har kommit till oss från rymden.

Teorin kommer att försvagas, om framtida utforskare av kometer och planeter inte hittar några livstecken i dem.

Svaret på den eviga frågan skall nämligen sökas i rymden. Rymdsonden Stardust har redan utforskat kometen Wild 2 och hittat organiska ämnen, som håller på att analyseras. Den bästa chansen till ett avgörande fynd ger Curiosity-rovern, som snart börjar utforska Mars.

Stardust

Teori 1 Inflyttade: Livet kom till jorden från yttre rymden Jorden var ingen trevlig plats: För 3,5 miljarder år sedan var jorden ett ogästvänligt lavahav, där liv hade svåra villkor.

Mars hade bättre förutsättningar: Till skillnad från jorden var Mars då en ”mild” miljö, där livet kunde trivas.

Bakterier kan resa i rymden: Gömda i en meteor eller komet kan mikroorganismer resa i rymden. Meteorer från Mars har landat på jorden och kanske har de medfört liv. Forskarna är oeniga, men om det stämmer, är det ett starkt bevis.

Syntetiskt liv har inte skapats: Forskarna har ännu inte lyckats skapa konstgjort biologiskt liv i laboratoriet. De har bara kunnat framställa byggstenarna.

Fred Hoyle

Teori 2 Infödda: Kemisk cocktail skapade livet på jorden Evolutionen börjar med molekylerna: Allt jordens liv är resultatet av evolution. Kanske är bryggan mellan livlös materia och liv också resultatet av evolution.

DNA gör jorden till livets vagga: Vi är alla uppbyggda av samma aminosyror. Om livet kom utifrån, skulle det vara en mycket större variation på jorden.

Aminosyror har skapats syntetiskt: Genom att tillföra elektricitet till en gasblandning som den på den tidiga jorden har man skapat aminosyror i laboratoriet.

Jorden har rätt villkor: De andra planeterna i solsystemet är ogästvänliga platser, där liv är osannolikt. Jorden ligger i en ”sweet spot”, där liv kan trivas

Harold Urey

Konsekvenserna

Teori 1 Inflyttade: Det finns primitivt liv i universum Om livet har spritts ut i universum via meteorer och kometer, är det sannolikt att det i varje fall finns mikroskopiskt, encelligt liv på många platser. När man ser på den enorma tidrymd som det tog för jorden att gå från encelligt liv till djur och växter, är teorin inte något argument för att det vimlar av högutvecklat liv och civilisationer på andra ställen. Det beror också på om spridningen av liv håller sig inom ett enskilt solsystem, eller om den också kan ske mellan stjärnorna.

Teori 2 Infödda: Livet kan vara en sällsynthet Har livet uppstått på jorden, kan det i teorin också uppstå på andra platser. Det finns inte så många argument för att det faktiskt finns liv på andra ställen. Livets uppkomst här på jorden kan nämligen vara en otroligt sällsynt händelse.

För att kunna avgöra om liv finns på andra platser, måste vi förstå vilka förhållanden på den unga jorden som var avgörande för att livet skulle uppstå. Vi kan använda denna kunskap i vårt sökande efter liv på andra planeter och få reda på om det uppstått oberoende av livet på jorden.

Läs också

PRENUMERERA PÅ ILLUSTRERAD VETENSKAPS NYHETSBREV

Du kan ladda ned ditt gratis specialnummer, Vår extrema hjärna, så snart du har beställt vårt nyhetsbrev.

Kanske är du intresserad av...

Hittade du inte vad du söker? Sök här: