Små kärnreaktorer ska försörja Mars med ström

Brist på energi är ett av de största hindren för en koloni på Mars. Nu testar Nasa kärnreaktorer som ska lösa problemet.

© Nasa

Fem små kärnreaktorer ska förvandla drömmen om en koloni på Mars till verklighet.

Var för sig kan de producera en effekt på mellan en och tio kilowatt kontinuerligt under tio år eller längre – tillräckligt för att garantera ljus, värme och driften av teknisk utrustning i en koloni.

En prototyp av reaktorn Kilopower är nu klar för test långt ute i Nevadaöknen.

Tekniken bygger på fissionskraft, som också utnyttjas i kärn­kraft­ver­k där värmeenergin från kärnklyvning omvandlas till ström. Kärnkraftverken är stora och kom­pli­ce­ra­de.

Därför har ingenjörer på Nasas Glenn Research Cen­ter i Cleveland, USA, utvecklat en minifissionsgenerator i en enklare version med en självreglerande, stabil kärnklyvning.

Generatorn är stor som en sophink och själva reaktorkärnan lika stor som en hushållsrulle. Tekniken i reaktorns enskilda delar har testats var för sig, så forskarna har kommit långt i utvecklingen av det lilla kraftverket.

En kärna av uran är hjärtat i de atomreaktorer som förse en Marskoloni med energi.

Fördelarna med kärnreaktorn jämfört med exempelvis solceller är att den är robust och oberoende av omgivningen.

De egenskaperna är viktiga på Mars, eftersom stora områden ligger i mörker och långvariga stoftstormar skymmer solen.

Det innebär att en Marsexpedition med Kilopower-­reaktorer kan landa var som helst – även i de mörka, norra områdena där det kanske finns is.

Dessa områden är särskilt intressanta eftersom isen både kan försörja en koloni med vatten och eventuellt också hysa spår av liv.

###

Radioaktivt ämne avger värme i reaktor

En radioaktiv kärna avger värme i en reaktor, där motorer omvandlar värmen till ström. Det lilla kraftverket ska i framtiden försörja en Marsbas.