Nasas plan är klar – Mars ska ha flytande hav

Genom ett omfattande projekt ska den amerikanska rymdorganisationen skapa ett magnetfält runt Mars. Det skulle kunna innebära högre temperaturer, flytande vatten – och att planeten blir beboelig för människor.

Mars

Nasas förslag på en före/efter-bild på den röda planeten.

© NASA

I jakten på en ny värld för mänskligheten är Marsen av de troligaste kandidaterna.

Den röda planeten ligger nära oss och har tidigare haft hav med flytande vatten. Dessutom är enorma vattenmängder bundna till planetens poler i form av is.

Men planetens atmosfär är tunn och luften är giftig.

Det vill Nasas forskare ändra på och det skulle innebära drastiska förändringar för hela planeten.

Solvinden har dödad Mars

Atmosfären på Mars är bara 0,6 procent av atmosfären på jorden. Det beror på att den röda planeten inte har något magnetfält som skyddar mot solstormar (soleruptioner).

Under tidernas lopp har solvindar blåst iväg Mars atmosfär ut i rymden och det är den främsta anledningen till att det inte går att bo på planeten i dag.

Innan 2050 hoppas forskare på Nasa att ha utvecklat en teknik för att skapa en magnetsköld som ska sväva mellan Mars och solen och skydda planeten mot solstormar.

Mars magnetfält

Magnetskölden, den vita fläcken, ska skydda Mars mot solvindar.

Hav om 100 år

Magnetfältet gör atmosfären tjockare och det högre trycket gör planeten 4°C varmare. Det i sin tur leder till att fryst koldioxid (en växthusgas) som finns på planeten börjar smälta.

Växthusgasen lägger sig därefter runt planeten och skapar en global uppvärmning som ökar temperaturen så pass mycket att polerna börjar smälta.

Det resulterar i flytande hav på Mars yta som avger syre till atmosfären. På så sätt kan det bli möjligt att bo på planeten. Enligt en simulering kan förändringarna ske på mindre än 100 år.

Forskarna medger dock att det fortfarande råder stor osäkerhet kring projektet, som presenterades på Nasas Planetary Science Vision 2050 Workshop.