Den röda planeten är blå

Nya borrprover tagna av NASA:s rover Curiosity avslöjar att Mars endast är röd på ytan, inuti är planeten gråblå.

Blue dust on Mars

Under de senaste fem månaderna har NASA:s rover Curiosity kört runt på sluttningarna av berget Aeolis Mons på Mars i ett område kallat Pahrump Hills.

Här ska rovern samla in material som kan förklara hur och varför Mars för miljoner år sedan förändrades från blöt till snustorr.

Första spadtaget i Mars jord avslöjade emellertid något oväntat: Under ytan är den röda planeten inte alls röd - utan blå.

Ytan på Mars rostar enligt NASA

Den röda färgen på ytan beror enligt forskarna på att järnet i Mars stenklippor reagerar med syret i luften och rostar.

Under ytan är berggrunden däremot skyddad mot Mars atmosfär och borrproverna var därför gråblå.

Curiosity borrade tre små hål i ytan och upptäckte att Mars inre dessutom består av några helt andra ämnen än det översta, röda lagret.

Curiosity har skickat hem denna bild till jorden, som visar att även om ytan ser röd ut är jorden gråblå under. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

NASA: Mars är rik på grundämnet kisel

I åratal har forskarna vetat att Mars framförallt består av kisel och syre, samt järn, magnesium, aluminium, kalcium och kalium.

Forskarna undersökte det kemiska innehållet i det nya provet med hjälp av Curiositys instrument, och innehållet av kisel i förhållande till magnesium och aluminium var här avsevärt högre än väntat.

Framöver ska proverna troligen undersökas i ett laboratorium kallat the Sample Analysis at Mars (SAM) Instrument Suite, vilket ger forskare på jorden möjlighet att undersöka proverna närmare.

Testa dig själv: Är du redo för Mars

NASA banar väg för Mars-uppdrag

Spårandet av grundämnen på Mars är bland annat viktig för framtidens bemannade uppdrag dit, där astronauterna ska utnyttja existerande material: