JPL-Caltech/NASA
moxie, nasa, perseverance, syre, koldioxid, atmosfär, syreproduktion, Mars

Nasa har producerat syre på Mars

MOXIE-experimentet på Marsroboten Perseverance har fått fram syre ur den röda planetens tunna atmosfär. Det ingår i förberedelserna för kommande astronautbesök.

Den 18 februari 2021 landade den hittills mest avancerade Marsroboten i Jezerokratern.

Ombord finns ett stort antal banbrytande experiment, men det kanske mest lovande är MOXIE-experimentet, som ska undersöka möjligheten att producera syre på Mars.

Experimentet är redan en succé. Nasa har producerat det första syret på ytan på den röda planeten.

Tunn luft består av koldioxid

Att producera syre på Mars får anses vara en bedrift. Mars atmosfär är 100 gånger tunnare än jordens atmosfär och består nästan uteslutande av koldioxid och därför är det långt ifrån en idealisk plats för människor att befinna sig på.

När vi besöker planeten någon gång i framtiden måste vi ta med oss syre – både för att andas och till det bränsle som ska kunna föra astronauterna hem igen.

moxie, nasa, perseverance, syra, koldioxid, atmosfär, syreproduktion

MOXIE-experimentet sitter på Perseverancerovern. Så här såg det ut innan den lämnade jorden.

© JPL-Caltech/NASA

Syremaskin kopierar träd

MOXIE:s metod för att generera syre ur koldioxid har hämtat inspiration från växter.

Elektricitet klyver koldioxid

Först komprimeras Marsluften. Genom att tillföra el delas koldioxid (CO2) upp i kolmonoxid (CO) och en syreatom med två elektroner för mycket - en oxidjon.

Syreatomer attraheras och lagras

Oxidjoner har en negativ laddning och dras därför mot den positiva sidan av kretsloppet och passerar en barriär genom vilken kolmonoxiden inte kan passera.

Atomer ackumuleras till syre

Oxidjonerna möts i den positiva polen och skjuter iväg två elektroner var som lämnar systemet. Resultatet är vanliga syremolekyler – O2.

Kan minska mängden bagage

Allt syre tar plats och väger mycket. Därför ville Nasa undersöka om de kunde producera syre automatiskt genom att separera koldioxiden i två delar: Kolmonoxid och syre.

Det första testet visade att det är tekniskt möjligt. Efter två månader på Mars producerade MOXIE fem gram syre, vilket motsvarar tio minuters konsumtion för en astronaut.

Under den kommande tiden ska MOXIE försöka göra syre ytterligare nio gånger vid olika tider på året och dagen.

Framtidens syre är is

De första riktiga syrgasmaskinerna på Mars kommer att använda samma metod som MOXIE gör, men i betydligt större skala.

På lång sikt är det dock bättre att producera syret med hjälp av de stora mängderna is som forskare tror finns under Mars yta. Isen innehåller både syre och väte, vilket är ett bra raketbränsle.