Mars atmosfär

Nasa: Därför förlorade Mars sin atmosfär

På en stor presskonferens har Nasa presenterat en förklaring till varför Mars har en mycket tunn atmosfär.

Flytande vatten rinner på den röda planeten, men alla bilder från sonder och mätningar från månbilar tyder på att mängden vatten på planeten har varit avsevärt större i solsystemets ungdom.

Mars har en gång haft atmosfär

Men för att en planet ska hålla kvar flytande vatten krävs en tät atmosfär. Någon sådan finns inte på Mars, som har en mycket tunn atmosfär. Därför har experternas intresse för orsaken till detta länge varit stor.

På en stor presskonferens har Nasa lagt fram bevis som löser mysteriet: Solstormar har blåst bort atmosfären.

Den lilla atmosfär som Mars har kvar får solnedgångar att se blå ut.

På jorden skyddar ett starkt magnetfält planeten mot de elektroner och joner solstormar vräker ut i rymden. Mars har inget liknande magnetfält och därför är planeten mycket mer sårbar för solens skadliga strålning.

Solstormar förtunnar Mars atmosfär

Marssonden MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN) har gjort upptäckten. Sonden har i drygt ett år kretsat runt den röda planeten och mätt solvindens påverkan på planeten. Resultaten visar att i synnerhet de stora solexplosionerna förtunnar Mars atmosfär – inte den konstanta strålningen som planeten är utsatt för.

Mars har en gång i tiden haft ett starkare magnetfält, men i takt med att planetens inre har svalnat har den inre dynamo som skapade magnetfältet stannat. Nasas forskare anser att det hände för cirka 4,2 år sedan.