Shutterstock

Mikrober från jorden kan klara sig på Mars

Ett internationellt experiment har nu bevisat att mikroorganismer kan överleva i rymden och på Mars. Det lyckade experimentet visar att livet på jorden inte nödvändigtvis kommer härifrån.

Ett internationellt experiment på rymdstationen ISS tyder på att mikroskopiskt liv kan trivas på Mars.

Under ett och ett halvt år har mikroorganismer kunnat överleva förhållanden i rymden som är minst lika svåra som miljön på den röda planeten.

Organismer är förvånansvärt härdade

Forskarna bakom projektet, som kallas BIOMEX, placerade hundratals prover med bakterier, alger och svamp i behållare som monterades på yttersidan av ISS.

Där lämnades de åt sig själva i 18 månader och var helt oskyddade mot den intensiva ultravioletta strålningen och de våldsamma temperatur­variationer som följer av växlingen mellan rymdstationens solsida och skuggsida.

Behållare med bakterier, alger och svamp har varit monterade utanpå ISS i 18 månader. Några av dem innehöll konstgjort Marsstoft (till vänster) och en atmosfär liknande den på Mars.

© DLR

I några av behållarna efterliknades miljön på Mars ännu mer genom att de innehöll konstgjort Marsstoft och en gasblandning som motsvarar atmosfären på Mars.

De efterföljande undersökningarna av behållarna har avslöjat att mikro­organismerna generellt är överraskande tåliga. Hos de flesta arter fanns det överlevande efter vistelsen i rymden.

De härdigaste organismerna var de så kallade arkebakterierna, som är en primitiv livsform som fanns på jorden redan för 3,8 miljarder år sedan.

Forskarna anser att om det finns mikroskopiskt liv på Mars kommer det säkert att påminna om arkebakterierna.

Liv kan färdas mellan planeter

Enligt forskarna bevisar experimentet också att mikroorganismer kan överleva i rymden tillräckligt länge för att de ska kunna färdas från planet till planet.

Det betyder att livet på jorden inte nödvändigtvis uppstått här utan kan ha förts hit med exempelvis meteoriter.