NASA/JPL-Caltech
Marskrater som tidigare var en sjö

Marsrover hittar floddelta och gömställen för liv

De första bilderna från Marsrovern Perseverance avslöjar stora sjöar och brusande floder i den röda planetens förflutna – och nu börjar jakten på liv på allvar.

Rovern Perseverance landade i februari i Jezerokratern, strax norr om vår grannplanets ekvator, med ett tydligt uppdrag: Inom de närmaste åren ska roboten hitta liv på Mars.

Första målet med roverns sökning är att identifiera områden där planeten tidigare har täckts av flytande vatten.

Nasas analyser av bilderna som rovern har skickat hem bekräftar nu att Perseverance har landat på precis rätt ställe – mitt i en uttorkad flod. Därmed kan jakten på livet börja.

Forsande Marsflod har flyttat stenblock

Roverns placering på planetens yta ger ett nytt perspektiv som satelliter i omloppsbana runt Mars inte har kunnat leverera. På så sätt kan den också bekräfta hur området har sett ut tidigare.

Marsroveren Perseverance frilagd

Med sina avancerade kameror Mastcam-Z och SuperCam - båda placerade i masten - har rovern tagit mycket detaljerade bilder av Jezerokratern.

© NASA/JPL-Caltech

Perseverances bilder visar stratigrafin – skikten i marken – längs kanten av en solfjäderformad fördjupning. De horisontella skikten avslöjar att jord och stenar har hamnat här kontinuerligt för cirka 3,7 miljarder år sedan.

Enligt Nasas studie ligger skikten på samma sätt som längs flodbankar på jorden. Stratigrafin bekräftar således att solfjäderformen är ett floddelta och att Jezerokratern har varit en stor sjö med en diameter på 45 kilometer.

En utskjutande del av stenblock visar att flödet i floden har varit relativt kraftfullt strax före torkningen. Vattnet har nått över sina banker och har flyttat stora mängder material.

Stenblock och klippor avslöjar floddelta på Mars

Stenar på upp emot 1,5 meter i diameter täcker deltat. För att flytta så stora stenar har vattnet i floden rört sig mellan sex och 30 kilometer i timmen. På berget Kodiak i bakgrunden syns skikten tydligt.

© NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Perseverance gräver i floddelta 2022

Den nya upptäckten ger astronomer möjlighet att ta reda på vart Perseverance ska leta.

Enligt forskarna har de finaste, äldsta avlagringarna i botten av deltat bäst förutsättningar för att dölja spår av liv. Avlagringarna återspeglar en period då flödet var lugnt och konstant, vilket innebar en gynnsam grogrund för potentiella mikrober på Mars.

Den lugna strömmen kan också ha resulterat i lager av lera och lersten, som är bäst på att bevara organiskt material.

Just nu befinner sig rovern drygt två kilometer från floddeltats branta banker, men kommer att förflytta sig närmare dem för att kunna utföra borrningar i området under 2022.

VIDEO: Så förvarar Perseverance prover från Mars

Den nya Marsrovern Perseverance ska borra i planetens yta och lagra proverna i förseglade cylindrar som sedan kommer att skickas hem till laboratorier på jorden. Video: Nasa.

Under tiden som Perseverance letar vidare kommer geologer att använda roverens bilder för att kartlägga vattnet och stenarnas historia i kratern för att förstå varför hela planeten torkade ut och blev karg.