Team Gemma/NASA
Marsbas betong

Marsbas ska byggas av blod, svett och ... kiss

Ämnen från astronauternas egna kroppar kan användas som bindemedel för att omvandla dammet på Mars till stark betong.

Om allt material till en kommande bas på Mars ska transporteras till den röda planeten från jorden kommer det att krävas otroligt många raketuppskjutningar och bli alldeles för dyrt.

Det är därför nödvändigt att hitta tekniker som omvandlar lokala resurser till starka byggmaterial.

Nu föreslår forskare från University of Manchester i England att materialen bokstavligen ska framställas av astronauternas blod, svett – och urin.

Forskarna har utfört försök genom att blanda proteinet albumin, som finns naturligt i vårt blod, med stoft som har samma egenskaper som stoftet på Mars. Resultatet är ett material som forskare kallar AstroCrete, som är starkt som betong.

betong måne Mars

I experiment lyckades forskarna skapa AstroCrete med både simulerat måndamm (till vänster) och simulerat Marsdamm (till höger).

© A. D. Roberts et al.

Tester i laboratoriet visade att AstroCrete kunde stå emot ett tryck på 25 megapascal. Som jämförelse kan den betong som vanligtvis används för bärande konstruktioner i byggnader på jorden tåla ett tryck på mellan 20 och 32 megapascal.

Urin gör betongen ännu starkare

Experimenten visade också att om materialet tillsattes ämnet urea, som finns i vår svett och urin, blev det ännu starkare. I de mest optimala blandningarna nådde tryckhållfastheten så högt som 39,7 megapascal.

AstroCrete Mars betong

Tryckförsök med 3D-utskriven AstroCrete visade att den är starkare än den typ av betong som används i konstruktioner på jorden.

© A. D. Roberts et al.

Forskarna har beräknat att en grupp med sex astronauter kommer att kunna leverera tillräckligt med protein och urea för 500 kilo av den starka AstroCrete under ett tvåårigt uppdrag på Mars.

Det låter inte mycket, men med en byggteknik där materialet endast används till de mest bärande och belastade delarna i konstruktionen kan det ändå räcka långt. Enligt beräkningar kommer en enda astronaut att kunna tillföra tillräckligt med protein och urea för att expandera en Marsbas med det utrymme som behövs för en extra astronaut.