Varifrån kommer Mars röda färg?

När vi nu vet att jorden och Mars ursprungligen bildats av samma typ av material, varför är Mars så röd, när jorden inte är det?

Mars red colour

Järnoxid gör Mars röd

Forskarna har länge vetat att Mars innehåller mycket mer järnoxid på ytan än jorden, och att det är detta ämne som ger planeten den karakteristiska roströda färgen. Varför det finns mer järnoxid på Mars, när de båda planeterna mycket riktig skapats av samma material, är en fråga som vetenskapen först nu har hittat svar på.

För fyra miljarder år sedan utsattes de unga planeterna Mars och jorden för våldsamma bombardemang av meteorer. Nedslagen smälte planeternas yta och förvandlade dem till hav av magma. Eftersom jordens diameter är cirka dubbelt så stor som Mars, blev trycket på de 1800 kilometer djupa magmahaven mycket större här på jorden. Det ökade trycket värmde upp haven mer än på Mars.

Järnet ligger i jordens kärna

Forskare vid Bayreuths universitet har försökt återskapa förhållandena från den tiden, och deras modeller visar att det på jorden rådde temperaturer på upp till 3200 grader Celsius, medan Mars bara blev cirka 2200 grader varm. Vid 3200 grader spjälkas järnoxid i järn och syre. På jorden delades de stora mängderna järnoxid upp i syre och järn. Det senare drev i flytande form mot jordens kärna, där det nu ligger inkapslat.

Samma process kunde inte ske på Mars, och vår grannplanets yttre skikt består alltså fortfarande av stora mängder järnoxid – cirka 18 procent – medan jordens yttre skikt består av bara åtta procent.