Kevin Gill

Mars har haft ringar – och får det igen

Nya datormodeller visar att den röda planetens två månar har ett dramatiskt förflutet. Den innersta, Phobos, har sannolikt skapats av stoftet från en ring för bara 200 miljoner år sedan.

Ett försök att förklara en av marsmånarnas bana har lett till en överraskande slutsats: Mars har ett förflutet, då månar växelvis har bildats och krossats, vilket betyder att den röda planeten i perioder har haft ringar. Och troligen kommer den att få ringar igen.

Forskare från Purdue-universitetet och SETI-institutet i USA skapade olika datormodeller för att ta reda på varför den yttersta månen, Deimos, har en bana som lutar två grader i förhållande till Mars ekvatorialplan.

Tidigare måne var mycket större

Den mest sannolika förklaringen är att månen vid någon tidpunkt har påverkats av gravitationskraften från en större måne, cirka 20 gånger tyngre än Phobos, som långsamt har vandrat utåt. Det kan bara hända om den större månen själv har påverkats av ett ringsystem.

Marsmånar har ett dramatiskt förflutet

Den inre marsmånen, Phobos, är den senaste av ett flertal månar, som alla har krossats av gravitationskrafterna och bildat ringar runt planeten.

© E. Tasker/JAXA

1. Ringar pressar ut månar

För tre miljarder år sedan hade Mars ringar, som påverkade två månar – en stor, inre måne och den yttre Deimos. Påverkan gav Deimos en sned bana, som den har än i dag.

2. Ringarna börjar lösas upp

Ringarna löstes senare upp, när stoftet i dem drogs ned på marsytan av gravitationskraften. De två månarna började nu båda att dras inåt mot planeten.

3. Den inre månen krossas

Efterhand som den stora, inre månen vandrade inåt, påverkades den allt mer av gravitationskraften. Till slut slets månen sönder och resterna bildade en ny ring.

© E. Tasker/JAXA

4. Ringar samlas till ny måne

Materialet i ringen samlades och bildade en ny måne. Historien upprepade sig och efter flera generationer av växelvis ringar och nya månar, skapades den nuvarande inre månen Phobos.

Därför tror forskare att Mars för tre miljarder år sedan hade ringar.

Sedan drogs materian i ringarna ned på marsytan, vilket fick den större månen att vandra inåt igen, tills gravitationskraften från Mars slet sönder den och bildade en ny ring – som samlades till en ny måne igen.

Marsmånarna liknar asteroider

De två marsmånarna, Phobos (överst) och Deimos, är bara småpluttar jämfört med jordens måne. Deras egen gravitationskraft är för liten för att göra dem klotrunda.

Phobos

Diameter: 26 kilometer som bredast
Massa: 10,8 x 10^15 kilo
Avstånd till Mars: 9.377 kilometer
Omloppstid: 0,32 marsdygn

1

Deimos

Diameter: 16 kilometer som bredast
Massa: 1,8 x 10^15 kilo
Avstånd till Mars: 23.436 kilometer
Omloppstid: 1,26 marsdygn

2
© NASA

På det sättet har Mars flera gånger växelvis haft ring och måne, tills den nuvarande inre månen, Phobos, bildades.

Den vandrar också inåt, och forskare väntar sig att den kommer att slitas sönder om 30–50 miljoner år, så att Mars återigen får en ring.

2024 anländer en japansk sond till marsmånen Phobos. Prover från den ska visa hur gammal den är.

© NASA

Forskarnas teori kan bekräftas år 2024, när den japanska rymdsonden MMX anländer till Phobos. Sonden planeras ta prover från ytan, som bland annat kan visa hur gammal månen är.

Enligt teorin bildades den för bara 200 miljoner år sedan, det vill säga vid en tidpunkt då dinosaurierna härskade här på Jorden.