GSFC/SVS/NASA

Mars har dolda sjöar av flytande vatten

Radarmätningar bekräftar teorin om att det finns fickor av flytande vatten under istäcket på Mars sydpol. De dolda sjöarna har en potential som levnadsplats för härdade mikrober.

Rymdsonden Mars Express har äntligen hittat det astronomerna har sökt efter i årtionden. Radarmätningar från sonden tyder på att det finns flytande vatten under isen på Mars sydpol.

Mätningarna har analyserats av forskare från National Institute of Astrophysics i Italien och de hyser inga tvivel kring fyndet.

Mätningar avslöjar fyra sjöar

Redan 2018 hittade de tecken på att det kunde gömma sig en ficka av flytande vatten under istäcket genom att studera 29 radarmätningar. Resultatet väckte uppsikt, men möttes samtidigt med skepsis av andra forskare.

Under istäcket på Mars sydpol finns fickor som sannolikt är fyllda med flytande vatten (blå områden). Den största är cirka 20 kilometer bred. Vattnet är troligtvis extremt salt, men eventuellt liv kommer i gengäld att vara väl skyddat mot strålning.

© Lauro et al./Nature Astronomy & ESA / G. Neukum (Freie Universität, Berlin)/Bill Dunford

Nu har de italienske forskarna genomfört ännu grundligare analyser, som omfattar 134 mätningar från Mars Express. Resultaten visar att det inte bara finns en, utan fyra sjöar under isen.

Radar ser rakt genom isen

Mätningarna har genomförts med instrumentet MARSIS. Det skickar ut radiovågor, som reflekteras av de olika lagren i Mars yta, och styrkan av reflexionerna visar vad lagren sannolikt består av. Från över en kilometers djup är det så starka reflexioner att forskarna anser att bara kan komma från vatten.

© R.Orosei et al. 2018/Univ. Rome/ASI/NASA/ESA, ESA & Ken Ikeda Madsen

Radar avslöjar vatten under isen

Med sin 40 meter långa antenn har Mars Express skannat istäcket på Mars sydpol.

Radiovågor visar ett tvärsnitt av istäcket

Styrkan av de radiovågor som reflekteras från isen visar vilka materier som gömmer sig i lagren. Det översta lagret består av ren is.

Lagren växlar mellan is och stoft

Under den rena isytan gömmer det sig lager på alger av is och stoft, ända ned till 1,5 kilometers djup.

Flytande vatten lyser upp under isen

Det ljus bandet visar att radiovågor från detta lager är mycket kraftfulla. Det tyder på att det utgörs av vatten.

Om det finns vatten under isen, så måste det antingen vara mycket saltrikt för att inte frysa till is, eller så måste det värmas upp från berggrunden.

Tåligt liv kan vara väl skyddat

Forskarna har räknat ut att temperaturen på 1,5 kilometer under istäcket är omkring -68 °C. Eventuellt liv måste därmed både tåla extrema köldgrader och en mycket hög saltkoncentration. I gengäld kommer det att vara väl skyddat mot den starka kosmiska strålning som marsytan utsätts för.

Forskarna ska nu undersöka radarmätningar från Mars nordpol för att se om det även där finns tecken på flytande sjöar under istäcket.