Mars_solar system theme

Mars: Den röda planeten

Visste du att det högsta berget i solsystemet finns på planeten Mars? Berget heter Olympus Mons och häver sig hela 22 km över ytan? Läs flera fakta om Mars här på sidan.

Planeten Mars

Planeten Mars är den mest utforskade planeten i solsystemet, och forskarna menar att den en gång har liknat jorden.

Mars är en stenplanet som jorden. I dag är Mars yta torr och dammig, men de sonder och robotbilar som har utforskat planetens yta sedan 1970-talet har hittat tecken på att det tidigare har funnits vatten på Mars - till och med floder. På den tiden hade Mars även en tjockare atmosfär och var på det stora hela mer lämpad som hemvist för liv som vi definierar det i dag.

Mars är för liten för att behålla en atmosfär

Mars är så liten att dess gravitation inte kunde hålla fast atmosfären och den försvann långsamt ut i rymden. Därför är Mars i dag karg och öde, allt flytande vatten på ytan förångades ombedelbart på grund av det låga trycket, och ytan härjas av strålning från solen som är förödande för liv.

Höga berg och djupa sprickor

Mars kallas också den röda planeten, för att dammet som täcker ytan har en rödaktig färg. På Mars finns solsystemets högsta berg, Olympus Mons, en utslocknad vulkan som sträcker sig 22 km över ytan. Därutöver finns även solsystemets största förkastningssystem, Valles Marineris, på Mars. Sprickan är 4000 km lång, 200 km bred och 7 km djup.

Planeten Mars
© Shutterstock

Finns det vatten på Mars?

Länge har det rått enighet bland forskare om att det för omkring tre miljarder år sedan fanns stora mängder flytande vatten på Mars. Både i form av floder, sjöar och oceaner. De har samtidigt varit eniga om att allt vatten har samlats som is på planetens poler.

Bilder av planetens yta tagna av strövare och av sonder i omlopp, har visat några mörka ränder på planetens yta, som är vända mot solen – de så kallade Recurring Slope Lineae. Länge har ränderna misstänkts ha skapats av vatten.

Genom att använda nyutvecklade metoder till analys av kemiska ämnen har forskarna hittat hydraliserat salt på Mars, som bara kan existera om det har funnits vatten. Vattnet på Mars måste vara enormt salt, annars skulle det frysa eftersom temperaturen på Mars ligger på 60 minusgrader.

Finns det liv på Mars?

Fyndet av vatten på Mars har stor betydelse för oss människor på jorden. Vattnet kan visa sig vara grogrund för primitivt liv på Mars, och därmed lösa mysteriet om huruvida vi är ensamma i rymden.

Och trots att Mars yta härjas av en allt ödeläggande strålning, så är det den planet i solsystemet som forskarna anser är den lättaste att kolonisera. Dessutom kommer upptäckten av vatten på Mars på längre sikt att göra det lättare att bosätta människor på Mars. För i jakten på en ny värld för mänskligheten är den röda planeten det bästa alternativet.

Forskare arbetar därför med planer för hur vi ska kunna komma ut dit och bygga en permanent bas. Men ingen människa har ännu satt sin fot på Mars.

Liv på Mars
© Shutterstock

Hur lång tid tar det att flyga till Mars?

Det kommer att ta cirka ett halvår att resa till Mars om det ska vara ekonomiskt genomförbart. Men det kan ta längre eller kortare tid, beroende på hur långt det är till Mars från jorden. Avståndet till Mars från jorden kan nämligen variera från 399 miljoner kilometer till 55 miljoner kilometer.

Förklaringen till det skiftande avståndet till Mars är att planeterna rör sig i sina respektive banor. Ska en rymdfarkost skickas till Mars på bästa sättet, måste det planeras noga, så att planeternas banor överlappar varandra.

En resa till Mars kommer troligen att vara någonstans mellan två och tre år beroende på resväg och hur lång vistelsen på Mars blir.

Hur många månar har Mars?

Mars är uppkallat efter den romerske krigsguden och Mars två månar har namnen Phobos och Deimos, som betyder rädsla och skräck.

Sedan Mars månar uppfattades 1877 har det varit ett mysterium hur Mars fick dem. En studie visar att månarna har bildats av resterna efter en stor kollision mellan Mars och en protoplanet. Vår egen måne bildades vid en liknande kollision.

Studien visar att Mars kolliderade med en protoplanet för 4–4,5 miljarder år sedan. Stenbitarna därifrån samlades runt Mars i en ring, där en måne större än Phobos bildades. Den har senare försvunnit igen.

Anledningen till att Mars och jordens månar är så olika beror på att planeterna har olika rotationshastigheter.

Den skillnaden har resulterat i att jorden har bibehållit en stor måne, medan Mars samlades till ett dussin mindre månar tillsammans med en större ledsagare. Gradvis har de flesta månarna på Mars fallit tillbaka på planetens yta på grund av Mars tidvatten. Därför har Mars nu bara sina två månar Phobos och Deimos.

Mars månar
© Shutterstock

Varför är Mars röd?

Den karaktäristiska röda färgen på planeten Mars beror på att ytan på Mars innehåller stora mängder järnoxid. Mars består av cirka 18 procent järnoxid, medan jordens yttre lager bara består av åtta procent.

Mars och jorden utsattes för fyra miljarder år sedan för våldsamma bombardemang av meteoriter. Nedslagen smälte planeternas ytor, som förvandlades till magma. Eftersom jordens diameter är cirka dubbelt så stor som Mars, blev trycket på de 1800 kilometer djupa magmahaven långt större på jorden och haven blev därför mer uppvärmda.

Forskare har visat att jorden nådde en temperatur på 3200 grader Celsius, medan Mars bara nådde upp till 2200 grader. Och precis vid 3200 grader delas järnoxid upp i järn och syre. På jorden delades de stora mängderna järnoxid upp i syre och järn, som i flytande form drev mot jordens kärna, där det nu ligger inkapslat.