Liv på Mars? Curiosity hittar spår av livets byggstenar

Har det funnits liv på Mars? Ett nytt fynd gör bevisbördan betydligt tyngre. Marsrovern Curiosity har grävt upp jordprover som innehåller organiska föreningar.

Kall, torr och dammig. Så ser Mars yta ut i dag. Men reser vi tre miljarder år tillbaka i tiden hade planeten många av de viktigaste förutsättningarna för att liv skulle uppstå.

Och nu har Marsrovern Curiosity avslöjat att det troligtvis finns ett stort antal kolhaltiga molekyler strax under planetens yta, och det kan vara resterna av liv på Mars.

Det är tidskriften Science som har publicerat resultatet från de senaste proverna som Nasas Marsrover Curiosity har borrat upp ur den röda jorden.

Spår av liv på sjöbotten

Alltsedan Curiosity landade på Mars 2012 har den lilla farkosten undersökt vår grannplanet på olika ställen genom att borra några centimeter ned i det röda dammet och analysera proverna i sitt inre.

Nu har rovern nått fram till foten av ett fem kilometer högt berg i Galekratern nära Mars ekvator, som troligtvis en gång var botten av en stor sötvattenssjö.

Här har jordlagren förmodligen bildats av avlagringar som föll till botten för cirka tre miljoner år sedan. Vid den tiden var Mars varmare och täckt av sjöar, floder och eventuellt också ett stort hav.

100 gånger mer än förr

Curiosity undersöker sina fynd genom att värma upp jordproverna 600-860°C för att få bort föroreningar av specifika ämnen. Därefter fastställer en spektrometer vilka molekyler som finns i provet.

Och den här gången var det napp – analysen visade spår av flera olika kolhaltiga molekyler (det vill säga organiska föreningar) som är en viktig förutsättning för det slags liv som vi känner till.

Forskarna kan ännu inte säga om föreningarna härstammar från liv. De kan vara lämningar från meteoriter eller vulkanutbrott, men själva fyndplatsen – botten av en tidigare sjö – ger forskarna hopp om att det är rester av levande organismer.

Metan skvallrar om mikrober

Även om proverna endast visar på små mängder av komplexa organiska molekyler är mängden 100 gånger högre än i tidigare prover.

Resultatet sammanfaller med mätningar som visar att mängden metan i Mars atmosfär ser ut att öka och minska med årstiderna, vilket också kan vara ett tecken på liv. På jorden härstammar större delen av den metan som finns i atmosfären från levande varelser.

Nya robotar finkammar Mars på liv

Jakten intensifieras under nästa år. Under loppet av de kommande åren skickar flera robotar upp, varav två är rovrar som är utrustade med ny och bättre utrustning.

De ska finkamma planeten på liv bland annat genom att borra upp till två meter ned och låta avancerade mätinstrument peka ut molekyler som kan komma från liv.

Den nya generationen av rovrar är exempelvis utrustade med så kallade ramanspektrometrar som är bra på att leta efter molekylära fingeravtryck av organiska molekyler. De ska analysera stenens kemiska sammansättning i en hittills aldrig skådad detaljnivå.

Instrumenten kommer närmare än tidigare så även de minsta spåren av liv kan avslöjas. Detaljer av stenar som är lika små som saltkort ska undersökas av detektorer som kan avslöja det exakta mineralinnehållet.

På så sätt kommer forskarna kunna avslöja om stenen har bildats eller ändrats i vatten och om det finns det minsta lilla spår efter förstenat liv eller kolhaltiga molekyler som härstammar från tidigare eller nuvarande liv.

Universum kanske vimlar av liv

Om de kommande farkosterna hittar säkra bevis för att det fanns levande organismer på Mars för flera miljarder år sedan kan det fortfarande existera liv på planeten. Och det kan förmodligen gömma sig under jorden då den kosmiska strålningen nu gör det i princip omöjligt att överleva vid ytan.

Om det har funnits liv på Mars är det en stor sensation. Om liv har utvecklat sig där oberoende av livet på jorden är det antagligen mer en regel än ett undantag att liv uppstår om det finns flytande vatten på en planet. Och bara i vår galax finns det miljardtals jordliknande planeter som kan ha vatten på ytan.