Kan man skapa en konstgjord atmosfär på Mars?

Mars är ju vår närmaste granne. Kan Mars göras beboelig för människor?

Mars as earth

Teoretiskt sett är det möjligt att på Marsskapa en konstgjord atmosfär, som är så tät att människor kan bo på planeten utan att behöva rymddräkt. I praktiken blir det dock en både besvärlig och dyr affär att ”terraformera” Mars, varför projektet ligger flera hundra år in i framtiden.

I dag är Mars en torr öken med en tunn atmosfär av koldioxid och utan fritt syre. Lufttrycket är dessutom bara en hundradel av det på jorden och motsvarar trycket 30 kilometer över jordens yta. Om Mars skall terraformeras, måste atmosfären först göras tätare och sedan tillföras fritt syre, så att vi kan andas. Faktum är dock att de nödvändiga materialen finns på Mars i form av is och frusen koldioxid vid polerna. Problemet är att få polerna så uppvärmda att is och koldioxid avdunstar.

Polerna kan dock värmas på flera sätt. En möjlighet är att i en bana runt Mars skicka upp stora speglar, som kan koncentrera solljuset mot polerna. En annan möjlighet är att strö ut något mörkt stoft över polerna, så att de reflekterar mindre solljus. När processen är i gång, och atmosfären har blivit tätare, blir drivhuseffekten också starkare och ger processen en knuff.

Enbart täthet räcker dock inte – även syre behövs. Det kan skapas med genmodifierade växter, som är bra på att producera syre och som samtidigt tål det stränga klimatet. Det förutsätter dock att man kan odla växter på Mars, vilket resultat från sonden Phoenix tyder på att man faktiskt kan. I bästa fall kommer det emellertid att ta århundraden att skapa en användbar atmosfär på planeten. En blå Mars med hav och sjöar ligger ännu längre in i framtiden.