Har Mars magnetiska poler som jorden?

Jorden har ju en magnetisk sydpol och en nordpol. Har Mars också det?

Magnetfält

Mars har inga magnetiska poler på samma sätt som jorden utan bara ett mycket svagt magnetfält med en helt annan uppbyggnad. Jordens magnetfält bildas djupt nere i jorden i ett slags dynamo. Fältet är ett dipolfält, alltså ett fält med väldefinierade magnetiska nord- och sydpoler. Mars har möjligen en gång haft samma typ av magnetfält, men dynamon på Mars fungerade bara då Mars var en mycket ung planet.

Magnetfältet är svårt att mäta

Under de senaste två miljarder åren har dynamon varit inaktiv, då Mars är ett litet klot som kyldes av mycket snabbare än jorden. Det betyder dock inte att varje spår av det ursprungliga magnetfältet har försvunnit. Det berg som bildades då dynamon fungerade blev nämligen svagt magnetiskt. Magnetfältet som dessa klippor uppvisar är dock omkring 3000 gånger svagare än jordens och därför svårare att mäta.

Fältet från de magnetiska klipporna är inte ett enkelt dipolfält utan mycket mer oregelbundet. Från sonder i en låg bana runt Mars har det varit möjligt att kartlägga fördelningen av de magnetiserade klipporna, och resultatet är högst anmärkningsvärt: de magnetiska klipporna på Mars finns huvudsakligen på södra halvklotet, medan hela den norra delen av Mars i stort sett saknar magnetiskt berg – och därmed i princip också magnetfält.