Forskare vill förvandla Mars till jordens tvilling

Just nu är den röda planeten inget annat än en dammig och iskall släkting till jorden. Men astronomerna smider häftiga planer. De vill förvandla Mars till en planet med oceaner, skog och en tjock atmosfär - till jordens beboeliga tvilling.

Mars-tro-kopi-af-jorden

Inom några få decennier skickar Nasa som planerat de första astronauterna till Mars. Men flera forskare har betydligt större planer för planeten än att placera en flagga i dess röda damm.

Terraformering är konsten att förvandla andra världar till jordliknande planeter och forskarna har redan arbetat fram en plan med tre punkter för terraformeringen av Mars:

1. Mars blir varmare

Temperaturen på Mars är minus 60 grader och därför vill forskarna sätta igång en skenande växthuseffekt.

Så kallade PFC-gaser pumpas ut ur anläggningar på planetens yta. PFC är en flera tusen gånger mer effektiv växthusgas än koldioxid.

Sydpolens torris – fryst koldioxid – släpps ut i atmosfären. Det ökar temperaturen ytterligare och skapar en självförstärkande global uppvärmning. Efter 100 år kommer temperaturen att vara över fryspunkten.

2. Mars blir våtare

Isen vid polerna börjar att smälta och fyller de tomma kratrarna och dalarna på Mars med flytande vatten.

För att skapa hav med upp till 500 meters djup måste smältningen fortsätta under ytterligare 400 år. Under tiden bildas moln som bidrar med regnvatten.

3. Mars blir grönare

Atmosfären blir tätare och fullproppad med koldioxid. För att människor ska kunna andas Marsluften måste en femtedel av gasen omvandlas till syre.

Alger, bakterier och växter skickas från jorden till Mars. Växterna genmodifieras så att de inte ruttnar eftersom den förruttnelseprocessen slukar syre.

Det kommer att ta minst 100 000 år innan syrehalten har nått en nivå där människor kan andas fritt.