Shutterstock

Forskare utvecklar recept på Marsstoft

Experiment med konstgjort Marsstoft ska bana väg för bemannade uppdrag till den röda planeten.

Forskare vid University of Central Florida i USA har tagit fram recept på olika slags stoft som täcker Marsytan.

Utifrån receptet har man skapat “Marsjord" som ska användas för att testa den utrustning som ska användas på kommande Marsfärder.

Därutöver ska dess lämplighet som lantbruksjord och byggmaterial undersökas.

Ytan på Mars är knastertorr

Precis som på jorden består det översta marklagret på Mars av regolit, det vill säga löst bergmaterial som krossats och sönderdelats av väder och vind.

Lagret av regolit består av fint stoft, grövre sandkorn och större stenar.

Det är sådant här Marsstoft som forskarna vill utföra experiment med.

© Kevin Cannon & Daniel Britt

Här upphör dock likheterna eftersom det yttersta marklagret på jorden är fullt med biologiskt material som tillsammans med vatten ser till att klistra ihop vårt yttersta jordlager.

På Mars är ytan däremot knastertorr, och det mycket fina stoftet virvlas lätt upp i atmosfären där det färgar himlen rödaktig – troligen på grund av stoftets innehåll av järn som rostat för flera miljarder år sedan då Mars hade flytande vatten.

Stoft kan användas som byggmaterial

En av de stofttyper som forskarna har återskapat i laboratoriet har visat sig vara lämplig för kommande nybyggare på Mars. Enligt receptet behöver stoftet bara tillföras vatten och ämnet natriummetasilikat.

© Kevin Cannon & Daniel Britt

1. Ta en handfull Marsstoft skapat av regolit (krossat berg).

©

2. Tillför vatten och natriummetasilikat, och rör ut blandningen till en mjuk pasta.

© Kevin Cannon & Daniel Britt

3. Låt blandningen torka och härda till ett hård cement, och börja sedan bygga.

Marsstoft beställs redan

Obemannade uppdrag har gett forskarna detaljerad kunskap om Marsstoftets sammansättning.

Sonden Phoenix visade att stoftet är lätt basiskt och innehåller magnesium, natrium, kalium och klor, medan rovern Curiosity upptäckte mineraler som fältspat, pyroxen och olivin.

Det konstgjorda stoftet kostar 20 dollar per kilo och Kennedy Space Center har redan beställt ett halvt ton.