NASA/JPL-Caltech/Cornell/USGS
Järnhaltiga stenar på Mars

Faktakoll: Växer det svampar på Mars?

Ett antal forskare säger sig ha hittat bevis för att svampar skjuter upp från den karga marken på Mars. Men vad säger vetenskapen om grannplanetens möjligheter för svamptillväxt?

Att hitta liv på Mars skulle vara årtusendets största vetenskapliga genombrott och tvinga oss att omdefiniera människans plats i universum.

Därför väckte det uppmärksamhet när en internationell grupp forskare nyligen hävdade att de hade hittat bevis för att det växte svampar på den röda planeten. Illustrerad Vetenskap tar en närmare titt på studien för att hitta svar på om det verkligen kan växa svampar på Mars.

Påstående: Nasas bild visar svampar på Mars

Det överraskande påståendet i den nya studien bygger på bilder som tagits av Nasas två rovrar Opportunity and Curiosity och som därefter jämförts med bilder från Marssatelliten Mars Reconnaissance Orbiter.

Svampliknande stenar på Mars

Enligt studien är i synnerhet de sammansmälta strukturerna ett tecken på att bilden inte bara visar Marsstenar.

© NASA/JPL-Caltech

Forskarna har hittat förändringar i bilder som är tagna vid olika tidpunkter och utsatt bilderna för en så kallad morfologisk analys. Det innebär att de har jämfört de förmodade svamparna med exemplar från jorden. Slutsatsen är att förändringarna är ett tecken på att Mars fullt av svampar, lavar och bakterier.

Huvudförfattaren är amerikanen Rhawn Gabriel Joseph som på sin webbplats beskriver sig som neuropsykolog. Han har tidigare utkämpat strider mot flera forskare.

2014 stred han exempelvis i ett ärende mot Nasa då de inte ville erkänna att en munkformad sten på bilder från Mars var en levande organism.

Fakta 1: Svamparna är runda järnstenar

Den vetenskapliga artikeln plockades snabbt upp av ett antal internationella webbaserade medier och även sociala medier.

Påstådd upptäckt av livet på Mars

Flera medier förmedlade forskarnas slutsats om att man hittat liv på Mars.

© Screendump

De flesta är dock kritiska till slutsatserna.

Studien är full av exempel på en ogrundad vetenskaplig metod. Forskarna baserar uteslutande sina slutsatser på analyser av gryniga bilder och citerar flitigt sina egna resultat.

Dessutom har Rhawn Gabriel Joseph tidigare fått artiklar tillbakadragna med liknande påståenden, och Advances in Microbiology har vid flertalet tillfällen hamnat under lupp för att ha återpublicerat andra tidskrifters artiklar och ha krävt forskare på betalning för att publicera artiklar utan att dessa har referatgranskats.

Men om kulorna inte är svampar - vad visar då bilderna från Nasas rovrar?

En av de svampar som forskarna anser har hittats på Mars är de påstådda röksvamparna. Efter upptäckten 2004 kallade Nasa liknande strukturer för ”blåbär” eftersom de såg blå ut på bilderna.

VIDEO: Se hur "blåbären" uppstår

Video

Blåbären är enligt Nasa en slags sten som är rik på en förening av järn och syre som kallas hematit. En kombination av planetens lägre gravitation och erosion av vindar har skapat den runda formen.

De runda järnstenarna är intressanta eftersom de anses bildas i vatten på jorden. Mängden stenar på Mars skulle i så fall indikera att det har funnits massvis med vatten på den röda planeten.

Fakta 2: Livet har det svårt på Mars

All forskning tyder på att alla slags livsformer – inklusive svampar – har extremt dåliga förutsättningar på Mars. Ytan är för kall, för torr och dessutom utsatt för stark strålning från solen, vilket gör att den inte kan hysa den sortens liv som vi känner till.

Massvis av organismer på jorden har dock visat sig vara så kallade extremofiler som kan överleva utan syre och i minusgrader. Dessutom trivs svampar som innehåller hudpigmentet melanin i den radioaktiva jorden runt Tjernobyl, Ukraina.

Ett nytt försök har även visat att mögel kan överleva ett tag i en miljö som påminner om den på Mars.

Svampar på Mars är därför inte helt uteslutet, men hittills har forskare inte funnit några som helst konkreta bevis för de finns där.

Tvivelaktiga bevis på svamptillväxt på Mars

**För forskarna bakom den nya studien är skillnaden ett tecken på att nya svampar dyker upp efter att rovern Curiositys spår har krossat de gamla.

© NASA

Fakta 3: Jordens mikrober kanske kan trivas på Mars

Trots åratal av jakt finns det fortfarande inga konkreta bevis för att Mars rymmer eller har inrymt liv. Men två nya studier belyser om bakterier eller svampsporer redan kan hitta till planeten som objudna passagerare under olika rymduppdrag.

Den första studien har dna-sekvenseret all biomassa – bland annat bakterier och svampsporer – från Nasas så kallade clean rooms, där rymdfarkoster förvaras för att de ska utsättas för så få föroreningar av livet på jorden som möjligt. Slutsatsen är att organismerna i de rena lokalerna är bättre på att reparera sitt dna, kan skapa skyddande biofilm och överleva extrem kyla och torka jämfört med i andra miljöer. Forskarnas bedömning är att mikroberna på Nasa därför är bättre rustade för att överleva resan till Mars.

Marsrover hålls ren före avresa

Även om till exempel Marsrovrar hålls kliniskt rena i så kallade clean rooms (rena rum) är det praktiskt taget omöjligt att undvika att biomassa fäster sig vid farkosterna.

© NASA/JPL-Caltech

Den andra studien är första steget mot en metod för att avgöra varifrån eventuellt liv på Mars härstammar. Med hjälp av en stor databas med dna från hela världen har forskare skapat ett index som visar särskilda drag som avslöjar om ett dna härstammar från jorden eller inte.

Oavsett ursprung är sannolikheten för att hitta spår av liv på Mars högst påtagligt. En studie från 2018 avslöjade förekomsten av kemiska föreningar som kallas tiofener. Här på jorden ingår de bland annat i kol och vit tryffel, det vill säga organiskt material. Kommande försök ska avslöja om de kemiska föreningarna kan uppstå vid exemeplvis meteoritnedslag – eller om de härstammar från liv på planeten.

Under tiden fortsätter Nasas rover Perserverance jakten på liv på Mars och har just fått sällskap av den kinesiska rovern Zhurong.

Oavsett om de båda rovrarna hittar levande organismer eller ej kan svampar så småningom hamna på Mars. Nasa arbetar nämligen med ett projekt där man undersöker om svampars mycel (det trådlika nätverket under jord) kan användas till att bygga allt från hus till möbler på den röda planeten.

VIDEO: Se svampar fungera som tegelstenar

Video