NASA

Detta vet Nasa efter ett år på Mars

Den 26 november 2018 bröt InSight Lander igenom Mars atmosfär. När hastigheten hade sänkts till 1 360 km/h vecklades det ut en fallskärm, värmeskölden kopplades av och InSight Lander föll fritt mot den blodröda ytan, från vilken den under ett års tid har överraskat Nasas forskare gång på gång. Här är vad vi vet efter ett år.

InSight Lander byggdes hos Lockhead Martin Space i Denver, Colorado.

Den styrs från Nasas Marshall Space Flight Center i Huntsville, Alabama.

Landningsfarkostens nuvarande position är Mars.

Uppdraget InSight sattes i gång när Atlas V-raketen dånade mot natthimlen den 5 maj 2018.

Sex månader och tre veckor senare kunde InSight Lander (den röda pilen) söka sig mot Mars yta för att Nasas forskare skulle få mer information om planetens skorpa, kappa och kärna.

Den 350 kilo tunga InSight Lander är en stationär landningsfarkost utan hjul. Därför utför den sina undersökningar från den plats där den landade.

Och trots att det bara är ett år sedan som Insight Lander planterade sina tre hydrauliska ben på Mars har det redan kommit tillbaka banbrytande information till jorden.

Ljudet från Mars

© Nasa

InSight Lander är den första rymdfarkosten som har placerat sin seismograf på en främmande planet – med en robotarm – den 19 december 2018.

Seismometern, som kallas SEIS, har till uppgift att avlyssna Mars skalv och de meteornedslag som kan träffa planeten.

Sedan april har Nasa bevittnat över 20 marsskalv, som tar sig uttryck genom subwoofer-liknande, ihållande, djupa bastoner. Du kan höra ljudet från Mars här.

SEIS superkänsliga "öron", som vilar mot planetens yta, har inte bara dokumenterat ett skakande mullrande. SEIS har även dokumenterat hur kraftiga vindarna kan bli på planeten.

Och just vindarna på Mars är en av InSight Landers största utmaningar.

En dammig selfie

© Nasa

Landningsfarkosten tog sin första selfie den 6 december (bilden till vänster). Bilden är ett kollage av elva bilder, som har tagits med en kamera som är fastmonterad på robotarmens armbåge.

Den 15 mars 2019 tog samma kamera en ny bildserie av InSight Landers yttre (bilden till höger). På den visar ett täcka av damm vilka väderförhållanden Nasas nyaste invånare måste stå emot – resten av sina dagar.

Forskarnas största skräck är att de virvlande så kallade dust devils – dammdjävlar – ska begrava landningsfarkostens solpaneler i damm till den grad att de inte längre kan generera energi.

Till sin stora överraskning visar det sig att de milda vindarna lika ofta rensar bort dammet från InSight Lander. Det ger den förnyad energi – och forskarna förnyat hopp.

En granithård yta

Förutom att mäta Mars ljud ska InSight Lander även mäta jordens temperaturer.

Därför har landningsfarkosten sedan den 28 februari 2019 hamrat ned siyt mätinstrument – som kallas mullvaden – i planetens yta.

Rymdfarkosten har kapacitet att begrava mullvaden fem meter under Mars yta. Men den granithårda ytan gör att mullvaden inte har kommit mer än 35 centimeter ned i ytan.

Forskarna har förvånats av de långsamma – nästan stillastående – framstegen. Därför får mullvaden nu hjälp av robotarmens skopa.

Skopan ska pressa in mot mullvadens ena vägg, medan den fortsätter att slå sig nedåt. Nasas forskare tror att det ska ge den "fastklämda" mullvaden bättre friktion för att komma ned under ytan.

Mystiska InSight-fakta

© Nasa

Innan InSight Lander lämnade jordens yta höll Nasa en tävling. Vinnarna kunde få sina namn inskrivna på två mikrochip, som fastmonterades på rymdfarkosten.

Det första mikrochippet fick 800 000 laserinristade namn. Det andra (den på bilden) fick 1,6 miljoner namn.

Namnen på de två mikrochippen är ingraverade med en elektronstråle med extremt tunna bokstäver, vars bredd är mindre än en tusendel av ett människohår.

Mer än 10 miljoner ansökte om att få sina namn skickade till Mars med Insight Lander.

Men det är alltså bara 2,4 miljoner jordbor som kan skryta med att deras namn är förevigade på InSight Lander – på Mars.