Sefrina Arifin

De första Marsborna ska leva i gamla vulkaner

Astronauterna på en permanent Marsbas ska skyddas mot kosmisk strålning som är mer än tio gånger högre än på jorden. Den bästa lösningen är att bo i grottor skapade av vulkaner.

En forskargrupp har nu hittat den säkraste platsen att bygga en bemannad bas på Mars: I lavatunnlar skapade av vulkaner som i dag är slocknade.

Där kan invånarna vara mest effektivt avskärmade från den kosmiska strålning som annars innebär en allvarlig hälsofara.

Till skillnad från jorden har Mars inte något magnetfält som skyddar mot strålningen. Därför måste blivande Marsbor skyddas på andra sätt och då är lösningen enligt forskare från Center for Planetary Science i USA, att bokstavligt talat gå under jorden – ju djupare, desto bättre.

Låglandet är det säkraste

Forskare har först sökt efter de områden på den röda planeten som är bäst lämpade med tanke på strålningen.

Forskare är på jakt efter hål i ytan på Mars, som är tecken på lavatunnlar under ytan. Den bästa platsen att söka på är slätten Hellas Planitia på det södra halvklotet.

© NASA

Då föll valet på den stora slätten Hellas Planitia på det södra halvklotet, eftersom den är ett av planetens lägst liggande områden.

Det betyder att strålningen där måste ta sig igenom en större del av Mars atmosfär innan den når ytan, vilket sänker strålningsnivån med 50 procent.

Det är emellertid fortfarande en för hög nivå och exempelvis 25 procent högre än vad astronauterna på rymdstationen ISS utsätts för – och där vistas astronauterna vanligtvis bara i några månader.

Ytan visar spår av tunnlar

Därför vill forskarna använda sig av lavatunnlarna. De har granskat närbilder av Mars yta och hittat tecken på att det finns delvis instörtade tunnlar vid flera av planetens döda vulkaner.

Lavatunnlar är mer än 500 miljoner år gamla

Tunnlarna under ytan på Mars är skapade av processer i planetens förflutna, då den fortfarande hade aktiva vulkaner.

© Ken Ikeda Madsen

1. Utbrott borrar tunneln

När den ursprungliga stratovulkanen har täppts till med stelnad lava kan ett nytt utbrott pressa fram lavan genom andra vägar i berggrunden. På så sätt skapas en vågrät tunnel.

© Ken Ikeda Madsen

2. Tunneln töms på lava

Efter utbrottet avtar trycket i lavaflödet. I stället för att pressas ut i fria luften sipprar den flytande lava som finns kvar i tunneln ned i berggrunden.

© Ken Ikeda Madsen

3. Skakningar ger takfönster

Tunneln utsätts med tiden för skakningar, exempelvis under meteoritnedslag. Det får den att kollapsa bitvis, så att det skapas ljusschakt, som ger tillgång till tunneln utifrån.

Det finns likadana tunnlar på jorden och forskarna har använt sig av dem för att undersöka hur väl de skyddar mot strålning.

Analyserna visar att strålningen i en tunnel på Mars bara ligger på 18 procent av nivån på ytan av Hellas Planitia. Om man lyckas hitta en tunnel i det området kommer den att vara den optimala boplatsen för de första kolonisatörerna på Mars.