Shutterstock

Cyanobakterier kan göra Marsinvånare självförsörjande

Nya experiment visar att tåliga organismer från jorden kan förse en framtida Marsbas med både syre och mat.

För första gången har forskare visat att cyanobakterier, även kallade blågröna alger, kan överleva i en Marsliknande miljö. Detta skapar möjligheter för att en Marskoloni skulle kunna klara sig själv utan nödvändiga leveranser utifrån.

Här på jorden har cyanobakterier haft enorm betydelse. För 2,4 miljarder år sedan omvandlade de vår atmosfär då de genom fotosyntes ökade nivån av syre och på så sätt banade väg för alla organismer – inklusive oss människor – som lever av syre.

Forskarna har lyckas odla cyanobakterier (stora bilden) i en bioreaktor (infälld), uteslutande med hjälp av gaser och ämnen som finns på Mars.

© ZARM/University of Bremen

Dessutom har cyanobakterier en unik förmåga att extrahera kväve ur luften och omvandla det till organiska ämnen, vilket inenbär att de kan producera biomassa där ingen annan kan. Både syre och biomassa är avgörande för en framtida Marsbas.

Överlevde vid lågt tryck

I ett antal försök undersökte forskare från universitetet av Bremen i Tyskland om det är möjligt att odla cyanobakterierna i en Marsliknande miljö. Därför exponerades bakterierna i en bioreaktor för olika blandningar av kväve och koldioxid, vilka båda återfinns i Mars atmosfär.

Experimenten visade att de tåliga organismerna kunde klara ett tryck som endast är en tiondel av trycket på jorden och cirka tio gånger så högt som på Mars. Dessutom skulle luften i bioreaktorn innehålla 96 procent kväve och fyra procent koldioxid för att cyanobakterierna skulle trivas.

En långsiktig vision är att få Mars att se ut som jorden genom så kallad terraformning. Här kan cyanobakterier spela en avgörande roll med sin tålighet och syreproduktion.

© Shutterstock

Det är i princip det motsatta förhållandet i Marsatmosfären, men experimentet visar att mikroberna kan odlas med de medel som finns på planeten.

På lång sikt kan det vara möjligt att anpassade cyanobakterier kan förvandla Mars på samma sätt som de en gång förvandlade jorden – och göra den röda planeten grön och syrerik.