Artificiell intelligens styr Marsfarkost

Nu har Curiosityrovern fått artificiell intelligens installerad, vilket gör att farkosten på Mars kan utföra analyser av planetens yta – utan inblandning av människor.

Curiosity

Curiosity-rovern på Mars har fått artificiell intelligens installerad.

© NASA

Genomsnittsavståndet är 225 miljoner kilometer och det stora avståndet innebär att det tar 15 minter för en signal från jorden att nå fram till Curiosityrovern på Mars. När signalerna ska skickas tillbaka igen tar det återigen 15 minuter.

Det går således extremt långsamt när människor på jorden kommunicerar med det sexhjuliga laboratoriet på den röda planeten.

Därför har Nasa under det senaste året experimenterat med att göra rovern mer oberoende av människor.

Har utfört 54 analyser

En artificiell intelligens-mjukvara har skickats de många kilometerna genom rymden och installerats på Curiosity. Det har gjort att rovern själv kan fatta beslut.

Den artificiella intelligensen, AEGIS, installerades i maj 2016 och har sedan dess varit aktiverad 54 gånger.

Programmet styr roverns så kallade ChemCam – en anordning som avfyrar en laserstråle mot stenar och analyserar de material som avdunstar. Anordningen kan på så sätt avslöja stenarnas sammansättning.

Utnyttjar väntetiden

Nasas forskare styr fortfarande roverns färd på Mars och bestämmer vilka stora undersökningar som rovern ska utföra.

Men under tiden som Curiosity förflyttar sig mellan olika områden, och under tiden som rovern väntar på order från jorden, avfyrar AEGIS Curiositys laser och undersöker de omgivande bergarterna. På så sätt ser man till att utnyttja väntetiden optimalt.

Hittills har forskarna använt AEGIS:s stenanalyser för att fastställa vilka nya områden farkosten ska köra mot.