Mars

Mars, den röda planeten, är den mest välutforskade planeten i solsystemet. Trots att Mars i dag är mycket olik jorden, menar forskarna att de två planeterna en gång har liknat varandra, och studier har också visat att det finns tecken på vatten på Mars. Den stora frågan är därför; finns det liv på Mars? Här ger Illustrerad Vetenskap dig fakta om Mars, och vi hänger alltid med i de senaste upptäckterna om den röda planeten och jakten på liv i rymden.

Mars
Planeten Mars

Mars kallas också den röda planeten på grund av det röda dammet, som täcker planeten. 

© Shutterstock

Planeten Mars

Mars är precis som jorden en stenplanet. Dess yta är torr och täckt med damm i en rödaktig färg och därför går den också under namnet Den röda planeten. Mars gravitationskraft är bara 38 procent av jordens gravitationskraft, och atmosfären på Mars är dessutom mycket tunn. Det mesta av atmosfären består uteslutande av koldioxid och till skillnad från jordens atmosfär skyddar den inte planeten mot solens ultravioletta ljus.

Fakta om Mars

  • Mars har två månar, Phobos och Deimos.
  • Mars temperatur är -63 °C (i genomsnitt)
  • Mars avstånd till solen är 228 miljoner kilometer.
  • Mars diameter är 6 779 kilometer.

Avstånd till Mars 

Avståndet till Mars från jorden varierar mellan 399 miljoner kilometer och 55,7 miljoner kilometer. Förklaringen är att planeterna rör sig inom sina respektive banor och om en rymdfarkost ska skickas till mars, måste tidpunkten planeras så att banorna mellan jorden och Mars överlappar varandra. Restiden till Mars kommer dock att ta minst sex månader.

Mars – Fakta om Mars
Planeten Mars

Läs fler fakta om Mars här. 

© Shutterstock

Vatten på Mars

Sedan 1970-talet har robotar och sonder utforskat Mars och det har hittats tecken på vatten, och att det tidigare har funnits flytande vatten.

På den tiden hade Mars dessutom en tjockare atmosfär och var på det hela taget bättre lämpat som plats för liv, som vi känner det, än i dag.

Liv på Mars

Tecken på vatten på Mars har stor betydelse för oss människor. Vattnet kan visa sig vara grogrund för primitivt liv på Mars, och därmed lösa mysteriet om huruvida vi är ensamma i rymden.

På längre sikt kommer vatten på den röda planeten att göra det lättare att kolonisera oss människor på Mars. Den röda planeten är en av de bäst lämpade kandidaterna i jakten på en ny värld för mänskligheten.

Liv på Mars

Rymdsonder och robotar, som sedan 1970-talet har utforskat Mars yta har hittat tecken på vatten på Mars.

© Shutterstock

Läs mer om Mars