Mars

Planeten Mars

Den röda planeten

Mars är den mest utforskade planeten i vårt solsystem. Trots att Mars i dag är mycket olik jorden, menar forskarna att de två planeterna en gång har liknat varandra, och studier har också visat att det finns tecken på vatten på Mars. Den stora frågan är därför; finns det liv på Mars? Illustrerad Vetenskap följer alltid med i de senaste upptäckterna om den röda planeten och jakten på liv i rymden. Lär dig mer och få fakta och kunskap om Mars här på sidan.

Planeten Mars

Mars är precis som jorden en stenplanet. Dess yta är torr och täckt med damm i en rödaktig färg och därför går den också under namnet Den röda planeten.

Mars gravitationskraft är bara 38 procent av jordens gravitationskraft, och atmosfären på Mars är dessutom mycket tunn.

Det mesta av atmosfären består uteslutande av koldioxid och till skillnad från jordens atmosfär skyddar den inte planeten mot solens ultravioletta ljus.

Planeten Mars

© Shutterstock

Hittar vi liv på Mars?

Sedan 1970-talet har robotar och sonder utforskat Mars och det har hittats tecken på vatten, och att det tidigare har funnits flytande vatten. På den tiden hade Mars dessutom en tjockare atmosfär och var på det hela taget Tecken på vatten på Mars har stor betydelse för oss människor. Vattnet kan visa sig vara grogrund för primitivt liv på Mars, och därmed lösa mysteriet om huruvida vi är ensamma i rymden. På längre sikt kommer vatten på den röda planeten att göra det lättare att kolonisera oss människor på Mars. Den röda planeten är en av de bäst lämpade kandidaterna i jakten på en ny värld för mänskligheten.

Avstånd till Mars

Avståndet till Mars från jorden varierar mellan 399 miljoner kilometer och 55,7 miljoner kilometer.

Förklaringen är att planeterna rör sig inom sina respektive banor och om en rymdfarkost ska skickas till mars, måste tidpunkten planeras så att banorna mellan jorden och Mars överlappar varandra. Restiden till Mars kommer dock att ta minst sex månader.

Fakta om Mars

  • Mars har två månar, Phobos och Deimos.
  • Mars temperatur är -63 °C (i genomsnitt)
  • Mars avstånd till solen är 228 miljoner kilometer.
  • Mars diameter är 6 779 kilometer.
Mars - Fakta om Mars

© Shutterstock