Shutterstock
Blodmåne på natthimlen

Blodmåne: Total månförmörkelse gör månen röd

När hela månen glider in i jordens skugga, uppstår total månförmörkelse. Det innebär dock inte att månen blir svart. Tack vare jordens atmosfär sprids solens ljus och färgar månen röd. Fenomenet kallas blodmåne.

Blodmåne

Under en total solförmörkelse blir solen svart. Det sker dock inte under en total månförmörkelse. Då kan månen uppträda med ett rödaktigt sken, som har gett fenomenet namnet blodmåne.

Nästa blodmåne i Sverige infaller den 7 september 2025.

Den lysande röda månen tecknar sig vackert mot den mörka natthimlen. Men för flera forntidskulturer var blodmånen ett ont varsel.

Inka-folket trodde exempelvis att månen var röd därför att den angripits och sårats av en jaguar. De var rädda för att jaguaren skulle vända sin glupska uppmärksamhet mot jorden och därför gastade och skränade de och rasslade med sina vapen mot blodmånen för att skrämma bort den.

Blodmåne
© Shutterstock

ERBJUDANDE TILL DIG: Se blodmånen på nära håll

Det är 384 000 kilometer till månen, men med vår kraftfulla handkikare kommer du riktigt nära månens meteorkratrar och bergskedjor.


Du får en egen kikare och en prenumeration på Illustrerad Vetenskap för ENDAST 99,50 kronor. Du sparar 919 kronor. Klicka här för att komma till kanonerbjudandet.

I dag vet vi att blodmånen är röd av helt naturliga orsaker. Icke desto mindre är den röda månen en speciell syn, som många väntar på med spänning över hela världen.

Lär dig mer om den röda blodmånen i den här artikeln.

Vad är en blodmåne?

En blodmåne är ett fenomen som uppstår under en total månförmörkelse. Vid en blodmåne framstår månen som helst röd.

Månförmörkelser uppstår, därför att solen och månen ligger i linje med jorden mellan sig. När månen rör sig in i jordens skugga, blockeras ljuset och månen förmörkas.

Eftersom månen inte kretsar runt jorden på exakt samma plan som jorden roterar runt solen, uppstår förmörkelser inte varje månad.

Men du kan uppleva månförmörkelser flera gånger om året på olika platser på jorden.

Astronomer delar in månförmörkelser i tre typer baserat på vilken del av jordens skugga som månen rör sig in i.

De tre typerna är:

  • Penumbra månförmörkelse
  • Delvis månförmörkelse
  • Total månförmörkelse

I penumbra månförmörkelser förflyttar sig månen bara in i jordens halvskugga (penumbra), medan den i en delvis månförmörkelse passerar delvis in i jordens helskugga (umbra).

I den totala månförmörkelsen kommer hela månen in i jordens helskugga (umbra), och när det sker blir den inte bara osynlig och svart, utan glöder rött.

Total månförmörkelse

När månen förflyttar sig helt in i jordens kägelformade skugga, umbran, uppstår en total månförmörkelse.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Varför är blodmånen röd?

Blodmånen är röd på grund av ett fenomen som kallas Rayleigh-spridning.

Även om solljus framstår som vitt, så består det av olika färger med varierande våglängder. Violett och blått ljus har exempelvis korta våglängder, medan rött ljus har en lång våglängd.

När solens ljus träffar jordens atmosfär och dess luftmolekyler, behandlas det olika beroende på dess våglängd. Ljus med kort våglängd sprids mycket, medan ljus med lång våglängd bara sprids lite grand.

Det innebär att det violetta och blå ljuset skickas i olika riktningar, medan det röda ljuset slipper igenom och kan färga månen.

Rayleigh-spridning gör månen röd

Till skillnad från solens violetta och blå ljus sprids solens röda ljus i mindre grad i mötet med jordens atmosfär. Därför kan det röda ljuset slippa igenom atmosfären och träffa månen.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

I början och slutet av en total månförmörkelse kan månen få en blåaktig kant, eftersom jordens ozonlager högt uppe i atmosfären absorberar en del av det röda ljuset, så att ljuset får en blåare nyans.

När hela månen är i jordens skugga kommer den att vara helt täckt av det rödaktiga skenet.

Blodmåne med blåaktigt sken vid sidan

Blodmånen kan ha en blåaktig kant vid början och slutet av en total månförmörkelse.

© Shutterstock

När blir det blodmåne?

Nästa blodmåne kan du uppleva den 14 mars 2025.

Månförmörkelsen börjar klockan 04:57 och slutar klockan 11:00. Blodmånen kommer endast vara delvis synlig i Sverige

Kalender över kommande blodmånar

Använd översikten nedan för att hålla dig uppdaterad om när du kan se en blodmåne nästa gång.

  • Den 14 mars 2025 - blodmånen kommer endast vara delvis synlig i Sverige
  • Den 7 september 2025 - blodmånen kommer vara synlig i Sverige
  • Den 31 december 2028 - blodmånen kommer vara synlig i Sverige
  • Den 26 juni 2029 - blodmånen kommer endast vara delvis synlig i Sverige