Varför har månen ingen atmosfär?

Är det bara jordens måne som inte har någon atmosfär – och varför har den inte det?

Det finns ingen atmosfär av betydelse runt månen, då dess tyngdkraft är för svag för att hålla kvar gasmolekyler under längre tid. Molekylerna har så hög fart att de far ut i rymden.

I gaser rör sig molekyler runt varandra, ofta med mycket höga hastigheter. En hög temperatur är detsamma som en hög genomsnittshastighet. Skall det vara möjligt att hålla kvar en atmosfär, måste gasmolekylernas genomsnittshastighet vara mindre än en sjättedel av den så kallade flykthastigheten från klotet.

Det är lätt att uppfylla för jorden, för här är flykthastigheten 40000 kilometer i timmen. På månen är flykthastigheten endast omkring 8500 kilometer i timmen. Med en dagstemperatur på över 100 grader kommer en betydande andel av gasmolekylerna att nå upp till över de 1400 kilometer i timmen som utgör en sjättedel av flykthastigheten. Därför kan månen inte hålla kvar en atmosfär under miljoner år.

Månen har dock en mycket tunn atmosfär med en total massa på omkring tio ton. Den består företrädesvis av väte, helium, argon och neon. Gasmolekylerna härrör framför allt från solvinden, men sönderfall av radioaktiva ämnen i månens inre bidrar också en smula till atmosfären.

Lär dig mer om månen. Läs mer om månförmörkelse.

Jupiters måne Io, där stora vulkaner skickar upp svavel-dioxidånga, har också en förhållandevis tunn atmosfär. Faktiskt är det bara en enda av de många månarna i solsystemet som har någon atmosfär av betydelse. Det är Saturnus största måne, Titan, vars atmosfär faktiskt är tätare än jordens. Den består av kväve och en smula metangas. Även om Titan har en tyngdkraft som endast är en sjundedel av jordens, kan den hålla kvar atmosfären, då yttemperaturen är så låg som minus 180 grader.