Månfaser 2023 – varför har månen faser?

Månens faser bestäms av månens läge mellan jorden och solen, eftersom placeringen påverkar hur mycket av månens upplysta sida vi kan se.

Månens faser 2023

Månen har i som utgångspunkt fyra faser under en månad. Månens faser bestäms av dess placering i förhållande till solen och jorden, eftersom det avgör hur mycket vi kan se av månen.

Om det är fullmåne vänder hela den upplysta sidan mot oss, medan hela den obelysta sidan vetter mot oss vid nymåne.

Månens fyra faser är:

 • Nymåne: Månen ligger mellan jorden och solen och dess mörka sida vänder mot jorden.
 • Tilltagande måne: Gradvis kan man se en allt större del av månen som lyses upp av solen.
 • Fullmåne: Jorden ligger mellan månen och solen och månen sett från jorden är upplyst av solen.
 • Avtagande måne: Gradvis kan man se en allt mindre del av månen som är upplyst av solen.
Månens fyra faser

Månens placering i förhållande till solen och jorden avgör hur vi från jorden kan se månen.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Ibland rör sig en fullmåne in i skuggan bakom jorden. Det skapar en månförmörkelse.

Beroende på hur månen är placerad i jordens skugga kan vi antingen uppleva en total månförmörkelse, en partiell månförmörkelse eller en penumbral månförmörkelse.

Nästa månförmörkelse i Sverige inträffar den 28 oktober 2023, då vi kan se en partiell månförmörkelse.

Total månförmörkelse

Vid en total månförmörkelse kan månen färgas röd. Fenomenet kallas blodmåne.

© Shutterstock

Månfaskalender 2023

Använd vår kalender för att få en överblick över månens faser i Sverige 2023.

Månen har avslutat sina fyra faser – sin så kallade synodiska period eller lunation – efter 29,53059 dagar. En ny synodisk period börjar vanligtvis med nymåne, men i denna månfaskalender för 2023 är månens faser uppdelade efter månad. Därför kan fler än fyra faser inträffa per månad.

Månfaser i januari 2023

 • Fullmåne: Den 7 januari
 • Avtagande måne: Den 15 januari
 • Nymåne: Den 21 januari
 • Tilltagande måne: Den 28 januari

Månfaser i februari 2023

 • Fullmåne: Den 5 februari
 • Avtagande måne: Den 13 februari
 • Nymåne: Den 20 februari
 • Tilltagande måne: Den 27 februari

Månfaser i mars 2023

 • Fullmåne: Den 7 mars
 • Avtagande måne: Den 15 mars
 • Nymåne: Den 21 mars
 • Tilltagande måne: Den 29 mars

Månfaser i april 2023

 • Fullmåne: Den 6 april
 • Avtagande måne: Den 13 april
 • Nymåne: Den 20 april
 • Tilltagande måne: Den 27 april

Månfaser i maj 2023

 • Fullmåne: Den 5 maj
 • Avtagande måne: Den 12 maj
 • Nymåne: Den 19 maj
 • Tilltagande måne: Den 27 maj

Månfaser i juni 2023

 • Fullmåne: Den 4 juni
 • Avtagande måne: Den 10 juni
 • Nymåne: Den 18 juni
 • Tilltagande måne: Den 26 juni

Månfaser i juli 2023

 • Fullmåne: Den 3 juli - klockan 18:18
 • Avtagande måne: Den 10 juli - klockan 01:03
 • Nymåne: Den 18 juli - klockan 08:03
 • Tilltagande måne: Den 26 juli - klockan 14:05

Månfaser i augusti 2023

 • Fullmåne: Den 1 augusti - klockan 20:33 (supermåne)
 • Avtagande måne: Den 8 augusti - klockan 02:28
 • Nymåne: Den 16 augusti - klockan 09:30
 • Tilltagande måne: Den 24 augusti - klockan 15:30
 • Fullmåne: Den 31 augusti - klockan 03:37 (supermåne)

Månfaser i september 2023

 • Avtagande måne: Den 7 september - klockan 04:53
 • Nymåne: Den 15 september - klockan 11:32
 • Tilltagande måne: Den 23 september - klockan 18:09
 • Fullmåne: Den 29 september - klockan 00:03

Månfaser i oktober 2023

 • Avtagande måne: Den 7 oktober - klockan 07:22
 • Nymåne: Den 15 oktober - klockan 13:30
 • Tilltagande måne: Den 22 oktober - klockan 19:58
 • Fullmåne: Den 29 oktober - klockan 02:18

Månfaser i november 2023

 • Avtagande måne: Den 5 november - klockan 08:49
 • Nymåne: Den 13 november - klockan 14:50
 • Tilltagande måne: Den 20 november - klockan 21:42
 • Fullmåne: Den 28 november - klockan 04:44

Månfaser i december 2023

 • Avtagande måne: Den 5 december - klockan 10:51
 • Nymåne: Den 13 december - klockan 17:19
 • Tilltagande måne: Den 20 december - klockan 00:06
 • Fullmåne: Den 27 december - klockan 06:21

Månen kommer vanligtvis att ha fyra faser i sin synodiska period, men på grund av periodens längd, 29,53059 dagar, kommer vi ibland uppleva att det inte finns någon nymåne i februari eftersom månaden är kortare än den synodiska perioden.