Månfaser – varför har månen faser?

Månens faser bestäms av månens läge mellan jorden och solen, eftersom placeringen påverkar hur mycket av månens upplysta sida vi kan se.

Månens faser bestäms av månens läge mellan jorden och solen, eftersom placeringen påverkar hur mycket av månens upplysta sida vi kan se.

Månens faser

Månen har i som utgångspunkt fyra faser under en månad. Månens faser bestäms av dess placering i förhållande till solen och jorden, eftersom det avgör hur mycket vi kan se av månen.

Om det är fullmåne vänder hela den upplysta sidan mot oss, medan hela den obelysta sidan vetter mot oss vid nymåne.

Månens fyra faser är:

 • Nymåne: Månen ligger mellan jorden och solen och dess mörka sida vänder mot jorden.
 • Tilltagande måne: Gradvis kan man se en allt större del av månen som lyses upp av solen.
 • Fullmåne: Jorden ligger mellan månen och solen och månen sett från jorden är upplyst av solen.
 • Avtagande måne: Gradvis kan man se en allt mindre del av månen som är upplyst av solen.
Månens fyra faser

Månens placering i förhållande till solen och jorden avgör hur vi från jorden kan se månen.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Ibland rör sig en fullmåne in i skuggan bakom jorden. Det skapar en månförmörkelse.

Beroende på hur månen är placerad i jordens skugga kan vi antingen uppleva en total månförmörkelse, en partiell månförmörkelse eller en penumbral månförmörkelse.

Nästa månförmörkelse i Sverige är den 19 november 2021, då vi kan se en partiell månförmörkelse.

Total månförmörkelse

Vid en total månförmörkelse kan månen färgas röd. Fenomenet kallas blodmåne.

© Shutterstock

Månfaskalender 2021

Använd vår kalender för att få en översikt över månens faser i Sverige 2021.

Månen har avslutat sina fyra faser - den så kallade synodiska omloppstiden - efter 29,53059 dagar. En ny synodisk period börjar vanligtvis med nymåne, men i vår månfaskalender för 2021 delas månens faser efter månad.

Månadens första avtagande måne kommer därför att kopplas till en annan synodisk period än de återstående månfaserna fram till augusti 2021.

Månens faser i januari 2021

 • Avtagande måne: Den 6 januari - kl. 10:37
 • Nymåne: Den 13 januari - kl. 06:00
 • Tilltagande måne: Den 20 januari - kl. 22:01
 • Fullmåne: Den 28 januari - kl. 20:16

Månens faser i februari 2021

 • Avtagande måne: Den 4 februari - kl. 18:37
 • Nymåne: Den 11 februari - kl. 20:05
 • Tilltagande måne: Den 19 februari - kl. 19:47
 • Fullmåne: Den 27 februari - kl. 09:17

Månens faser i mars 2021

 • Avtagande måne: Den 6 mars - kl. 02:30
 • Nymåne: Den 13 mars - kl. 11:21
 • Tilltagande måne: Den 21 mars - kl. 15:40
 • Fullmåne: Den 28 mars - kl. 20:48

Månens faser i april 2021

 • Avtagande måne: Den 4 april - kl. 12:02
 • Nymåne: Den 12 april - kl. 04:30
 • Tilltagande måne: Den 20 april - kl. 08:58
 • Fullmåne: Den 27 april - kl. 05:31 (Supermåne)

Månens faser i maj 2021

 • Avtagande måne: Den 3 maj - kl. 21:50
 • Nymåne: Den 11 maj - kl. 04:30 (mikro-nymåne)
 • Tilltagande måne: Den 19 maj - kl. 21:12
 • Fullmåne: Den 26 maj - kl. 13:13 (Supermåne)

Månens faser i juni 2021

 • Avtagande måne: Den 2. juni - kl. 09:24
 • Nymåne: Den 10. juni - kl. 12:52
 • Tilltagande måne: Den 18. juni - kl. 05:54
 • Fullmåne: Den 24. juni - kl. 20:39

Månens faser i juli 2021

 • Avtagande måne: Den 1. juli - kl. 23:10
 • Nymåne: Den 10. juli - kl. 03:16
 • Tilltagande måne: Den 17. juli - kl. 12:10
 • Fullmåne: Den 24. juli - kl. 04:36
 • Aftagende måne - Den 31. juli - kl. 15:15

Månens faser i august 2021

 • Nymåne: Den 8. august - kl. 15:50
 • Tilltagande måne: Den 15. august - kl. 17:19
 • Fullmåne: Den 22. august - kl. 14:01
 • Avtagande måne - Den 30. august - kl. 09:13

Månens faser i september 2021

 • Nymåne: Den 7. september - kl. 02:51
 • Tilltagande måne: Den 13. september - kl. 22:39
 • Fullmåne: Den 21. september - kl. 01:54
 • Avtagande måne - Den 29. september - kl. 03:57

Månens faser i oktober 2021

 • Nymåne: Den 6. oktober - kl. 13:05
 • Tilltagande måne: Den 13. oktober - kl. 05:25
 • Fullmåne: Den 20. oktober - kl. 16:56
 • Avtagande måne - Den 28. oktober - kl. 22:05

Månens faser i november 2021

 • Nymåne: Den 4. november - kl. 22:14 (super nymåne)
 • Tilltagande måne: Den 11. november - kl. 13:45
 • Fullmåne: Den 19. november - kl. 09:57
 • Avtagande måne - Den 27. november - kl. 13:27 (mikromåne)

Månens faser i december 2021

 • Nymåne: Den 4. december - kl. 08:43 (super nymåne)
 • Tilltagande måne: Den 11. december - kl. 02:35
 • Fullmåne: Den 19. december - kl. 05:35
 • Avtagande måne - Den 27. december - kl. 03:23 (mikromåne)

Månen har vanligtvis fyra faser under sin synodiska omloppstid, men på grund av perioden 29,53059 dagar kommer vi sällan uppleva att det inte blir någon nymåne i februari eftersom månaden är kortare än den synodiska omloppstiden.