Månfaser 2022 – varför har månen faser?

Månens faser bestäms av månens läge mellan jorden och solen, eftersom placeringen påverkar hur mycket av månens upplysta sida vi kan se.

Månens faser 2022

Månen har i som utgångspunkt fyra faser under en månad. Månens faser bestäms av dess placering i förhållande till solen och jorden, eftersom det avgör hur mycket vi kan se av månen.

Om det är fullmåne vänder hela den upplysta sidan mot oss, medan hela den obelysta sidan vetter mot oss vid nymåne.

Månens fyra faser är:

 • Nymåne: Månen ligger mellan jorden och solen och dess mörka sida vänder mot jorden.
 • Tilltagande måne: Gradvis kan man se en allt större del av månen som lyses upp av solen.
 • Fullmåne: Jorden ligger mellan månen och solen och månen sett från jorden är upplyst av solen.
 • Avtagande måne: Gradvis kan man se en allt mindre del av månen som är upplyst av solen.
Månens fyra faser

Månens placering i förhållande till solen och jorden avgör hur vi från jorden kan se månen.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Ibland rör sig en fullmåne in i skuggan bakom jorden. Det skapar en månförmörkelse.

Beroende på hur månen är placerad i jordens skugga kan vi antingen uppleva en total månförmörkelse, en partiell månförmörkelse eller en penumbral månförmörkelse.

Nästa månförmörkelse i Sverige inträffar den 5 maj 2023, då vi kan se en partiell månförmörkelse.

Total månförmörkelse

Vid en total månförmörkelse kan månen färgas röd. Fenomenet kallas blodmåne.

© Shutterstock

Månfaskalender 2022

Använd vår kalender för att få en överblick över månens faser i Sverige 2022.

Månen har avslutat sina fyra faser – sin så kallade synodiska period eller lunation – efter 29,53059 dagar. En ny synodisk period börjar vanligtvis med nymåne, men i denna månfaskalender för 2022 är månens faser uppdelade efter månad. Därför kan fler än fyra faser inträffa per månad.

Månfaser i januari 2022

 • Nymåne: Den 2 januari - klockan 19:33 (supernymåne)
 • Tilltagande måne: Den 9 januari - klockan 19:11
 • Fullmåne: Den 18 januari - klockan 00:48
 • Avtagande måne: Den 25 januari - klockan 14:40

Månfaser i februari 2022

 • Nymåne: Den 1 februari - klockan 06:46
 • Tilltagande måne: Den 8 februari - klockan 14:50
 • Fullmåne: Den 16 februari - klockan 17:56
 • Avtagande måne: Den 23 februari - klockan 23:32

Månfaser i mars 2022

 • Nymåne: Den 2 mars - klockan 18:34
 • Tilltagande måne: Den 10 mars - klockan 11:45
 • Fullmåne: Den 18 mars - klockan 08:17
 • Avtagande måne: Den 25 mars - klockan 06:37

Månfaser i april 2022

 • Nymåne: Den 1 april - klockan 08:24
 • Tilltagande måne: Den 9 april - klockan 08:47
 • Fullmåne: Den 16 april - klockan 20:55
 • Avtagande måne: Den 23 april - klockan 13:56
 • Nymåne: Den 30 april - klockan 22:28 (svart måne)

Månfaser i maj 2022

 • Tilltagande måne: Den 9 maj - klockan 02:21
 • Fullmåne: Den 16 maj - klockan 06:14 (partiell månförmörkelse)
 • Avtagande måne: Den 22 maj - klockan 20:43
 • Nymåne: Den 30 maj - klockan 13:30

Månfaser i juni 2022

 • Tilltagande måne: Den 7 juni - klockan 16:48
 • Fullmåne: Den 14 juni - klockan 13:51 (supermåne)
 • Avtagande måne: Den 21 juni - klockan 05:10
 • Nymåne: Den 28 juni - klockan 04:52 (mikronymåne)

Månfaser i juli 2022

 • Tilltagande måne: Den 7 juli - klockan 04:14
 • Fullmåne: Den 13 juli - klockan 20:37 (supermåne)
 • Avtagande måne: Den 20 juli - klockan 16:18
 • Nymåne: Den 28 juli - klockan 19:54

Månfaser i augusti 2022

 • Tilltagande måne: Den 5 augusti - klockan 13:06
 • Fullmåne: Den 12 augusti - klockan 03:35
 • Avtagande måne: Den 19 augusti - klockan 06:36
 • Nymåne: Den 27 augusti - klockan 10:17

Månfaser i september 2022

 • Tilltagande måne: Den 3 september - klockan 20:07
 • Fullmåne: Den 10 september - klockan 11:59
 • Avtagande måne: Den 17 september - klockan 23:52
 • Nymåne: Den 25 september - klockan 23:54

Månfaser i oktober 2022

 • Tilltagande måne: Den 3 oktober - klockan 02:14
 • Fullmåne: Den 9 oktober - klockan 22:54
 • Avtagande måne: Den 17 oktober - klockan 19:15
 • Nymåne: Den 25 oktober - klockan 12:48

Månfaser i november 2022

 • Tilltagande måne: Den 1 november - klockan 07:37
 • Fullmåne: Den 8 november - klockan 12:02
 • Avtagande måne: Den 16 november - klockan 14:27
 • Nymåne: Den 23 november - klockan 23:57
 • Tilltagande måne: Den 30 november - klockan 15:36

Månfaser i december 2022

 • Fullmåne: Den 8 december - klockan 05:08
 • Avtagande måne: Den 16 december - klockan 09:56
 • Nymåne: Den 23 december - klockan 11:16 (supernymåne)
 • Tilltagande måne: Den 30 december - klockan 02:20

Månen kommer vanligtvis att ha fyra faser i sin synodiska period, men på grund av periodens längd, 29,53059 dagar, kommer vi ibland uppleva att det inte finns någon nymåne i februari eftersom månaden är kortare än den synodiska perioden.