Varför byter månen färg?

Hur kan det komma sig att månen ibland lyser i en kall, vit färg, medan den andra gånger är nästan orange som en apelsin?

Orange moon

När månenstår lågt vid horisonten är den mer rödaktig än när den står högt på himlen. Orsaken är att jordens atmosfär sprider ljuset. Denna spridning är färgberoende, så att det kortvågiga blå ljuset sprids mycket mer än det långvågiga röda.

När månen står lågt vid horisonten, måste dess ljus passera genom ett förhållandevis tjockt lager atmosfär, innan det når fram till åskådarens öga. Det blå ljuset sprids på vägen åt alla håll, och därför är det ljus som når fram till ögat framför allt det rödaktiga. När månen däremot står högt på himlen, behöver dess ljus bara passera genom ett ganska tunt atmosfärlager.

Det mesta av det blå ljuset från månen når därför tillsammans med de övriga färgerna fram till åskådaren, och det får månen att se vit ut.

Vi känner samma fenomen från solen, som ju också lyser nästan vit, när den står högt på himlen, medan ljuset är rödare vid soluppgång och solnedgång.

Lär dig mer om månen. Läs mer om månförmörkelse.