Vad händer om månen kommer närmare jorden?

Ljusa nätter, starkare tidvattenskrafter och jordskalv skulle bli några av följderna om månen vore närmare jorden.

Solar eclipse

Man kan mycket väl föreställa sig månennärmare jorden än den är i dag. Faktiskt rör sig månen bort från jorden, vilket betyder att den en gång var mycket närmare.

Skulle månen plösligt komma mycket närmare igen – vilket däremot är helt osannolikt – skulle det få mycket stora konsekvenser för livet på jorden. Månen skulle ta mer plats på himlen och lysa upp mer om natten. Solförmörkelser skulle bli betydligt vanligare och mer långvariga, och inte minst skulle det bli fart på tidvattenskrafterna. Det skulle också vara mycket större skillnad mellan ebb och flod, och dödliga tidvattenvågor skulle komma att orsaka massiva översvämningar.

Det är dock inte bara vattnet på jorden som påverkas av tyngdkraften från månen. Det gör även landmassorna. De höjer och sänker sig i förhållande till månens position, och om månen befann sig närmare, skulle den starta jordskalv för att spänningar i brottlinjerna mellan kontinenterna skulle utlösas. Underjordens magma skulle också påverkas, så att vi skulle få fler och kraftigare vulkanutbrott. Därför är det förmodligen väldigt bra att månen håller ett lagom avstånd till vårt klot.

Lär dig mer om månen. Läs mer om månförmörkelse