Shutterstock
Total månförmörkelse skapar en blodmåne

Månförmörkelse - vad är det och när inträffar det i Sverige?

Det finns tre olika typer av månförmörkelser och den 28 oktober 2023 kan vi i Sverige uppleva en partiell månförmörkelse. Vad är det för slags fenomen och när kan vi se andra typer av månförmörkelser?

Månförmörkelse

Medan ljuset släcks och det blir helt svart i delar av världen under en solförmörkelse, är månförmörkelsen ett något vackrare naturfenomen.

Under de rätta förhållandena blir månen blodröd och därför kallas detta fenomen ibland för "blodmåne".

Man behöver inte någon utrustning för att titta på en månförmörkelse, som man gör med en solförmörkelse då man bör använda skyddsglasögon. För ljuset vid en månförmörkelse är svagare än ljuset från en vanlig fullmåne.

Vad är månförmörkelse?

En månförmörkelse uppstår när en fullmåne förflyttar sig in i skuggan bakom jorden.

Månens bana runt jorden lutar cirka fem grader och därför ska det till särskilda omständigheter för att det ska uppstå en månförmörkelse.

Det ska vara fullmåne - och solen, jorden och månen måste ligga exakt i linje. Och månen ska skära ekliptika som är jordens bana runt solen.

månförmörkelse

Solen bildar en konformad skugga bakom jorden och när månen rör sig in i denna skugga – umbran – uppstår en månförmörkelse.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Skuggan kan delas upp i flera områden.

Den delvisa skuggan kallas för penumbran och den fulla skuggan kallas umbran. Umbran är kägelformad och fortsätter en miljon km bakom jorden. Och då månen "endast" ligger 384 400 kilometer från jorden, kan den röra sig in i det skuggiga mörkret.

Tre typer av månförmörkelse

Det finns tre olika typer av månförmörkelse:

  • Total månförmörkelse
  • Delvis månförmörkelse
  • Penumbral månförmörkelse.

Läs mer om de olika månförmörkelserna nedan.

Blodmåne - Total månförmörkelse

Vid en total månförmörkelse befinner sig månen sig i jordens totala kägelformade skugga som heter umbra. Här finns inget solljus. Det är vid denna typ av månförmörkelse som fenomenet "blodmåne" uppstår.

Månen skickar inte ut något ljus själv – precis som jorden inte heller gör. Och det kan verka märkligt att det just är i umbran där det inte är något solljus som månen färgas röd.

Men det beror på att jordens atmosfär böjer ljuset och att det endast är rött och orange ljus som har lång våglängd som kan passera genom atmosfären och tränga in i umbraskuggan.

Det blåaktiga ljuset som har kort våglängd sprids av luftmolekyler och luftpartiklar, och når därför inte fram till månen.

När det röda ljuset träffar månen reflekteras det och ger månen dess röda sken. Om jorden inte hade haft en atmosfär skulle månen bara blivit helt mörk under förmörkelsen.

Se videon: Nasa fångar total månförmörkelse

Den 31 januari 2018 förflyttade fullmånen sig in bakom jorden och in i dess skugga. Det gav upphov till en total månförmörkelse, där månen färgas röd. Det astronomiska fenomenet fångades av Nasa och i videon kan du se ett hopklipp av filmer från den natten.

Nästa totala månförmörkelse i Sverige går att uppleva den 7 september 2025.

Delvis månförmörkelse

En delvis månförmörkelse uppstår när endast delar av månen träffar umbran. Här ser det ut som om den del som är i umbran är borta. Som om någon tagit en tugga av månen.

Månförmörkelse

Månen på väg in i umbran och därför delvist förmörkad.

© Shutterstock

Nästa partiella månförmörkelse kan ses i Sverige den 28 oktober 2023.

Penumbral månförmörkelse

Vid en penumbral månförmörkelse är månen endast i området penumbran, där det endast delvis är skugga. Vid denna typ av förmörkelse ser månen mörkare ut än normalt.

Eftersom vägen in till umbran alltid går genom penumbran innebär en total månförmörkelse alltså alltid även en delvis månförmörkelse.

Nästa penumbra månförmörkelse kan upplevas i Sverige den 25 mars 2024.

Hur länge varar en månförmörkelse?

En månförmörkelse skiljer sig även från solförmörkelser genom att vara ett mer utdraget fenomen.

En total solförmörkelse varar bara ett par minuter, medan en månförmörkelse vara i många timmar.