Shutterstock
Nymåne på himlen

Nymåne 2023 – När är det nymåne?

Den 20 april 2023 är månen dold mellan jorden och solen, så att vi i Sverige har månfasen nymåne.

Vad är nymåne?

Månen har fyra faser; de så kallade månfaserna, som definieras efter var den är placerad i förhållande till jorden och solen.

Månfaserna är:

 • Nymåne
 • Tilltagande måne
 • Fullmåne
 • Avtagande måne

*I Sverige har vi nymåne den 19 maj 2023 - kl 17:55.

När vi har nymåne är månen placerad mellan jorden och solen, och därmed är månens mörka sida vänd mot jorden.

Ljusstyrkan från månen är på minimum, och eftersom den i denna fas stiger upp med soluppgång och ned vid solnedgång är det i regel inte möjligt att se den från jorden med blotta ögat.

Månfaser

Månens placering i förhållande till solen och jorden avgör hur vi från jorden kan se månen.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Med särskild utrustning kan fotografer fånga nymånen på bild, men det kräver att den befinner sig en aning norr eller söder om solen.

Utöver det blir nymånen synlig vid solförmörkelser, där den placerar sig precis mellan jorden och solen. Under en total solförmörkelse blockerar månen solens strålar totalt.

En dag eller två efter nymåne är det ibland möjligt att skymta en mycket tunn halvmåne på himlen. Det händer att den kallas nymåne, men i astronomins värld är det rätta namnet "ung måne".

Ung måne

Ett par dagar efter nymåne kan man skymta en tunn halvmåne på himlen. Denna måne kallas också ”ung måne”.

© Shutterstock

När är det nymåne?

Det tar 29,53059 dagar för månen att gå igenom sina fyra faser. Det innebär att vi har nymåne minst en gång i månaden.

Nästa nymåne i Sverige infaller den 19 maj 2023 - kl 17:55.

När vi har två nymånar under samma månad eller fyra nymånar under en säsong, exempelvis på hösten, kallas det Dark Moon eller "mörk måne". Fenomenet sker cirka vart 2,5 år, och i Sverige har vi mörk måne nästa gång den 19 maj 2023.

Samma fenomen uppstår vid fullmåne och kallas då Blue Moon eller "blå måne".

Nymånekalender 2023

Se när vi har nymåne i Sverige i kalendern nedanför.

 • Den 19 maj 2023 - kl 17:55
 • Den 18 juni 2023 - kl 06:39
 • Den 17 juli 2023 - kl 20:33
 • Den 16 augusti 2023 - kl 11:38
 • Den 15 september 2023 - kl 03:40
 • Den 14 oktober 2023 - kl 19:55
 • Den 13 november 2023 - kl 10:27
 • Den 13 december 2023 - kl 00:32

En supernymåne uppstår när vi har en nymåne och månen också befinner sig som närmast jorden i sin bana runt oss.

När månen befinner sig som längst bort från jorden kallas den för mikronymånen, och i Sverige får vi mikronymånen den 16 augusti 2023.

Om det blir två nymånar under en månad kallas den sista nymånen i månaden för den svarta nymånen. Vi har en svart måne i Sverige den 19 maj 2023.

När samma fenomen inträffar vid fullmåne kallas månadens sista måne för blå måne.

Älskar du stjärnfall? Använd vår stjärnfallskalender så är du alltid uppdaterad på årets meteorsvärmar.

Nymåne försvinner i februari

Månen har avslutat sina fyra faser – sin synodiska period – efter 29,53059 dagar.

Därför kan det vid sällsynta tillfällen hända att vi inte inte får någon nymåne i februari, eftersom månaden är kortare än månens synodiska period.

Fenomenet uppstår ungefär vart nittonde år och när det händer får vi två nymånar i januari och mars. I Sverige kommer vi inte att få någon nymåne i februari 2033.

Forskare: Din sömn påverkas av månen

En amerikansk studie från University of Washington visar att vi, liksom många havsdjur, kan påverkas av månfaserna – åtminstone vad gäller vår sömn.

I studien deltog 98 personer i tre grupper av ett ursprungsfolk i den argentinska provinsen Formosa. Samtliga utrustades med speciella mätare som registrerade deras sömn och vakna tid.

Försökspersonerna hade inte tillgång till elektriskt ljus i samma mån, det sträckte sig från ingen tillgång alls, begränsad tillgång och full tillgång.

Resultaten avslöjade att gruppen utan tillgång till el i hög grad påverkades av månfaserna; de sov exempelvis en knapp timme mindre nätterna fram till fullmåne. De andra grupperna påverkades också, men inte alls i samma grad.

Forskarna såg även en skillnad när de upprepade sin undersökning på studenter i storstaden Seattle. Där finns det mycket artificiellt ljus, men forskarna upptäckte ändå markanta svängningar i mängden sömn under de olika månfaserna.