CNSA
Yutu-2 kör på månen

Månrover dementerar: Kuben på månen var ingen kub

Nej, den kinesiska månrovern Yutu-2 har inte hittat någon stuga på månens baksida. Men kanske är fyndet ändå intressant.

Hoppet om att hitta en ensam utomjording i en stuga på månens baksuda är tyvärr ute.

Efter att den kinesiska månrovern Yutu-2 i början av december 2021 upptäckte ett kubformat föremål vid kanten av en krater tog rovern en omväg för att studera fyndet mer noggrant.

Gåtfullt föremål på månens baksida

Denna kub vid horisontlinjen har gett upphov till flera kreativa förklaringar.

© CNSA/Our Space

Nu har rovern skickat hem svar: Objektet var varken stuga, rymdskräp eller triumfbåge, som vissa då antog.

Vid närmare anblick var fyndet inte ens speciellt kubformat utan istället rörde det sig om en sten – precis vad denna typ av fynd vanligtvis brukar vara.

Rovrars undersökningar skingrar mysterier på månen och Mars

Månens 38 miljoner kvadratkilometer stora yta är täckt av sten, därför skulle det vara högst förvånande om föremålet hade visat sig vara något annat.

Men trots detta är fyndet fortfarande gåtfullt. Yutu-2:s närmare undersökningar ger upphov till nya och kanske mer relevanta frågor om månens geologi som kan lära rymdforskare mer om samspelet mellan jorden och månen – och bildandet av solsystemet.

Månens jordbävningar kan ha flyttat stenblock

Månen har inte upplevt vulkanisk aktivitet på miljardtals år, vilket har gjort att ytan förblir i stort sett oförändrad. Mikrometeoriter, temperaturfluktuationer och solvinden omvandlar ett stenblock på månens yta till måndamm på cirka en miljon år. Således vet rymdforskare att berget i kosmisk mening har hamnat på kanten av kratern relativt nyligen – exakt hur är dock okänt.

Kubformad jättesten på månen påminner om kanin

De kinesiska myndigheterna kallar numera inte Yutu-2:s stenblock för en mystisk hydda utan för en jadekanin – djuret som rovern är uppkallad efter – eftersom en av deras astronomer tycker sig kunna se konturerna av en kanin i stenens former.

© CNSA

En förklaring kan vara att stenen har hamnat där genom ett meteornedslag, men Von Kármán-kratern som stenen ligger intill är troligtvis
cirka 3,6 miljarder år gammal.

En annan förklaring kan vara att skalv på månen får stora stenar att vibrera fram ur måndammet, vilket tidigare studier har visat.

Yutu-2 kommer under de kommande månaderna att köra närmare kratern, bland annat för att undersöka mineralsammansättningen av stenarna längs kanten.

Genom att avslöja Yutu-2-stenens ursprung kan astronomer få en bättre inblick i månens geologiska förflutna. Eftersom jorden delar månens förhistoria kan stenen alltså vara en del i försöket att förstå hur solsystemet uppstod för cirka 4,5 miljarder år sedan – och skapade grogrunden för livet här på jorden.