"Månen har en mörk sida"

... och kvinnor har ett extra revben. Vetenskapen offras i de mest seglivade myterna. Illustrerad Vetenskap låter fakta komma till svars och reder ut missförstånden. Till exempel har månen inte en mörk sida.

dark side of the moon

Månenhar en fram- och en baksida, men de får lika mycket solljus. Det finns alltså inte en särskild mörk sida.

Däremot kan vi från jorden bara se framsidan eftersom månen tar precis lika lång tid på sig att snurra runt sin egen axel som den gör för att nå ett varv runt jorden.

Som bollen i stångtennis

Månen vänder med andra ord alltid samma sida mod jorden, som om den vore bollen i ett gigantiskt stångtennisspel.

Omvänt är månens baksida alltid i större eller mindre grad vänd mod Solen, utom vid fuldmåne, när baksidan pekar bort från både jorden och solen.

Baksidan var dold fram till 1959

De första bilderna av månens baksida togs 1959 av den sovjetiska Luna 3-sonden, och de första människor som flög förbi den var besättningen på Apollo 8 år 1968.

Lär dig mer om månen. Läs mer om månförmörkelse.