Är månens baksida likadan som framsidan?

Vi ser alltid samma sida av månen från jorden, men ser månens baksida annorlunda ut?

Är månens baksida annorlunda än framsidan?

Månens baksida ser helt annorlunda ut

Månens framsida ser inte ut som dess baksida. Den sidan av månensom alltid är vänd mot jorden har många fler stora, mörka fläckar som av historiska orsaker kallas hav.

De mörka områdena är slätter av stelnad lava från de vulkaner som månen en gång hade. Lavan har spridit sig i de lågt liggande områdena, speciellt där stora meteoritnedslag har skapat kratrarna.

På månens baksida är månskorpan – det yttersta lagret av månen – mycket tjockare än på framsidan. Här har magma från månens underjord haft svårare att bryta igenom och tränga upp som lava, vilket bara har skett i de allra djupaste kratrarna.

Olika teorier om hur månen bildades

Forskarna har flera teorier om skillnaderna i månskorpans tjocklek. En teori säger att jorden en gång hade ännu en måne, men att de två månarna stötte samman så att materialet från den mindre månen spreds ut över månens baksida.

Enligt en teori från 2014 beror den tjocka månskorpan på en händelse när månen bildades för cirka 4,5 miljarder år sedan. Då krockade den tidiga jorden med ett annat klot (Theia). Den våldsamma kollisionen skapade jorden och månen, och månen sveptes in i moln av förångad sten som så småningom förtätades och föll ned.

Det tog lång tid för jorden att kylas ned efter kollisionen. Månens framsida värmdes upp av den glödheta jorden och där förtätades inte molnen av förångad sten och föll ned. Men det gjorde de på den kallare baksidan, vilket ledde till den tjocka månskorpan.

Månens baksida fångad på bild

Läs mer om månen och se bilder från månens baksida i den här artikeln: