Shutterstock
fullmåne

Fullmåne 2023 – när är det fullmåne?

Den 4 juni 2023 vänds månens hela belysta sida mot jorden, så att vi i Sverige kan se en fullmåne.

Vad är fullmåne?

Månen har fyra så kallade månfaser beroende på var den är placerad i förhållande till solen och jorden. Fullmåne är en av faserna.

Vid fullmåne ligger jorden mellan månen och solen, och vänder därför hela sin belysta sida mot oss.

Med undantag av månförmörkelser är månen alltid mer eller mindre belyst av solen. När vi har fullmåne är ljuset tydligast, medan det vid månfasen nymåne är som svagast.

Fullmåne, halvmåne och nymåne

Månens placering i förhållande till solen och jorden avgör hur månen ser ut från jorden. När jorden ligger mellan solen och månen har vi fullmåne, och när månen är närmast solen har vi nymåne. Faserna däremellan kallas halvmåne, som kan vara tilltagande eller avtagande beroende på om vi är på väg mot fullmåne eller nymåne.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

När är det fullmåne?

Fullmåne är inte något sällsynt fenomen, och därför kan vi ofta se en fullmåne från jorden.

Det tar månen 29,53059 dagar att gå igenom sina fyra faser. Det innebär att vi har en fullmåne minst en gång i månaden.

Nästa fullmåne i Sverige infinner sig den 4 juni 2023 – klockan 05.43.

När vi får två fullmånar inom samma månad, exempelvis i augusti 2023, kallas det Blue Moon eller "blå måne". Fenomenet uppträder ungefär vart 2,5 år.

Den speciella dubbla fullmånen är dock, trots sitt namn, inte blå. Månen kan ibland få en blå nyans, exempelvis efter vulkanutbrott eller skogsbrand, då aska virvlar upp i atmosfären och sprider solens röda ljus.

Fullmånekalender 2023

Se när vi i Sverige har fullmåne i fullmånekalendern nedan.

  • Den 4 juni 2023 - kl. 05.43
  • Den 3 juli 2023 - kl. 13.40
  • Den 1 augusti 2023 - kl. 20.33
  • Den 31 augusti 2023 - kl. 03.37
  • Den 29 september 2023 - kl. 11.58
  • Den 28 oktober 2023 - kl. 22.24
  • Den 27 november 2023 - kl 10.16
  • Den 27 december 2023 - kl 01.33

Supermånar och mikromånar

Vi kommer också att kunna se två supermånar under 2023 – de dyker upp den 1 augusti och den 31 augusti.

En supermåne uppstår när vi har fullmåne och månen i sin bana runt jorden ligger som närmast till oss. Vid supermåne ser månen ut att vara större än normalt.

Motsatsen till en supermåne är en mikromåne, då vi har fullmåne och månen samtidigt är längst bort från jorden under som omloppsbana. Du kan se en mikromåne den 24 februari 2024.

Från jorden sett är storleksskillnaden mellan en supermåne och en mikromåne cirka 14 procent samtidigt som skillnaden i ljusstyrka är hela 30 procent.

Älskar du stjärnfall? Använd vår stjärnfallskalender så är du alltid uppdaterad på årets meteorsvärmar.

Månförmörkelser

Den 7 september 2025 inträffar en total månförmörkelse i delar av Europa.

Månförmörkelser är ett fenomen som uppstår när solen, jorden och månen befinner sig på en linje och månen rör sig helt eller delvis in i jordens skugga.

Vid en total månförmörkelse hamnar månen i hela jordens kägelformade skugga – den så kallade umbran.

Tyvärr kan vi inte uppleva den totala månförmörkelsen i Sverige. I stället kan vi få se en partiell månförmörkelse där endast en del av månen befinner sig i jordens totala koniska skugga.

Vad är jordgubbsmåne och höstmåne?

Rödaktig fullmåne lyser under sommar och höst

När vi närmar oss sommarsolståndet kan vi uppfatta fullmånens färg som orangeröd.

Fenomenet kallas jordgubbsmåne och den orange färgen uppstår eftersom månljuset under denna period passerar genom ett förhållandevis tjockt lager atmosfär innan det når fram till oss på jorden. På vägen sprids det blå ljuset i alla riktningar, och därför är det ljus som når fram till ögat främst det rödaktiga.

Det rödaktiga fenomenet syns också vid höstdagjämningen. Då kallas den speciella fullmånen dock höstmåne i stället för jordgubbsmåne.

Fullmåne - jordgubbsmåne

Namnet jordgubbsmåne sägs komma från algonkinerna, en ursprungsbefolkning i Nordamerika, som vid denna fullmåne skördade jordgubbar. Namnet har sedan spritt sig till stora delar av världen.

© Shutterstock

Kan fullmåne påverka din sömn?

Fullmånen och månens faser har länge beskyllts för att störa vår nattsömn. De flesta undersökningar inom området har trot s det avvisat påståendena.

2015 visade exempelvis en schweizisk studie med 2 000 testpersoner inga tecken på att fullmåne gav mindre eller sämre sömn jämfört med andra månfaser.

Men nu pekar ett försök från University of Washington i USA åt motsatt håll.

98 personer i tre grupper av ursprungsbefolkningen i den argentinska provinsen Formosa deltog i experimentet där de utrustades med en mätare runt handleden. Mätaren registrerade deras sömn och vakna tid.

Grupperna med testpersoner valdes eftersom de hade varierande tillgång till elektriskt ljus. En grupp hade ingen tillgång, den andra hade begränsad tillgång och den tredje hade full tillgång.

Elektriskt ljus minskar inflytande

Resultatet visade att gruppen utan tillgång till elektriskt ljus påverkades mest av månens faser. Det är rimligt, eftersom månskenet är som starkast vid fullmåne är det naturligt att lägga sig senare där. För denna grupp var sömnen upp till 58 minuter kortare under nätterna fram till fullmåne.

För de andra två grupperna var månens påverkan mindre, men fortfarande påtaglig.

Forskarna upprepade experimentet med 464 studenter i staden Seattle, USA, där månens ljus drunknade i artificiellt ljus – men även här fann de tydliga svängningar i nattsömnen enligt samma mönster.

Forskarna anser därför att månfasernas inverkan på vår sömnrytm finns biologiskt sett djupt inom oss och att det har gjort det sedan våra förfäder behövde vara vakna och nyttja månskenet när det väl visade sig.