Månen och Pluto kan bli planeter

Det ska bli lättare att bli planet. Nasaforskare föreslår en helt ny definition på universums mindre himlakroppar.

PLANETER

Nasaforskarnas nya definition gör vår måne till en planet.

© NASA // SHUTTERSTOCK

Är månen en planet? I århundraden har forskarna diskuterat definitionen av en planet.

År 2006 försökte Internationella Astronomiska Unionen (IAU) avgöra frågan en gång för alla.

Man antog en definition som bland annat degraderade Pluto till dvärgplanet eftersom den inte är tillräckligt stor för att rensa sin bana från andra himlakroppar.

"Planet" får ny definition

Nu har emellertid en grupp astrofysiker på Nasa tagit upp frågan på nytt och föreslagit en ny geofysisk definition som gör Pluto till planet igen.

Bland forskarna finns den välkände planetforskaren Alan Stern, som står i spetsen för Plutouppdraget New Horizons.

Stern och hans kollegor grundar detta på att IAU:s nuvarande definition inte är täckande, eftersom den tar sin utgångspunkt i planetens förhållande till omgivningen och inte i dess geofysiska egenskaper.

Förslag ger ett otal nya planeter

Den nya definitionen tar enbart avstamp i planetens egna egenskaper: Den ska vara nästan rund och den får inte vara en stjärna.

Det skulle göra både Pluto och månen samt en rad andra himlakroppar till planeter.

Definitionen är bara ett förslag, men en rad forskare vill använda den nya definitionen.

DE KAN BLI PLANETER:

DE ÄR FORTFARANDE INTE PLANETER: