ESO/Y. Beletsky
Saturnus och Jupiter möts i en konjunktion den 21 december 2020

Konjunktion - planeterna Jupiter och Saturnus befinner sig nära varandra

I december kysser Jupiter og Saturnus varandra på natthimlen. Deras så kallade konjunktion är ett unikt astronomiskt möte som inträffade senast för 400 år sedan.

Konjunktionen 2020

Jupiter och Saturnus bildar en särskild lysande punkt den 21 december 2020 när de två gigantiska planeterna möts i samma område på natthimlen.

Mötet – en så kallad konjunktion – är unikt eftersom planeterna ser ut att nästan smälta ihop. Och det är första gången på hundratals år.

Vad är en konjunktion?

I astronomisk bemärkelse uppstår konjunktioner när två himlakroppar passerar nära varandra sett från jorden.

Konjunktioner förekommer ofta och inte sällan med månen som den ena aktören mittemot antingen planeter, solen eller andra stjärnor. En konjunktion inträffar exempelvis när månen kretsar framför solen.

Konjunktioner mellan Jupiter och Saturnus kallas great conjunctions – stora konjunktioner – på grund av att det rör sig om de största planeterna i solsystemets.

De två planeterna är i konjunktion med 19,85 års mellanrum när Jupiter hämtar in och går förbi den långsammare Saturnus.

Jupiter och Saturnus i nära konjunktion

Jupiter och Saturnus befinner sig inte fysiskt nära varandra, men det ser ut så ur vår synvinkel eftersom de ligger på en nästan rak linje med jorden.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Vid mötet den 21 december kommer Jupiter att befinna sig 886 miljoner kilometer från jorden, medan Saturnus är nästan dubbelt så långt bort på 1 620 miljoner kilometers avstånd.

Video: Se Venus och Jupiter i nära konjunktion

Den 27 augusti 2016 befann sig planeterna Venus och Jupiter i nära konjunktion.

Varför är konjunktionen 2020 unik?

När Jupiter och Saturnus befinner sig nära varandra den 21 december 2020 är det en sällsynt händelse av flera skäl.

Den senaste konjunktion med Jupiter och Saturnus inträffade 2000, och den utspelade sig enbart 14 grader från solen – en grad kan uppskattas utifrån lillfingrets bredd på en utsträckt arm som hålls upp mot natthimlen. Därför var konjunktionen omöjlig att observera med blotta ögat.

Men den här gången kommer Jupiter och Saturnus närmare varandra än vad de har varit på cirka 400 år.

Konjunktion på himlen

Avståndet mellan Jupiter och Saturnus kommer att vara endast 0,06 grader, och de kommer att framträda som en enda, starkt lysande stjärna på himlen.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Så ser du konjunktionen 2020

Guide till konjunktion 2020
© NASA/JPL-Caltech

Guide till konjunktionen 2020

Jupiter och Saturnus kommer att se ut som två mycket starkt lysande stjärnor, och planeterna kommer att vara lätta att få syn på med blotta ögat. Om du har en vanlig kikare kan du till och med se den största av Jupiters 79 månar.

Var och när?

Den 21 december 2020 ska du titta mot syd-sydväst vid och strax efter solnedgången. Jupiter och Saturnus kommer att befinna sig precis ovanför horisonten, så du behöver ha fri sikt mot söder.

Synlighet

De två planeterna lyser väldigt starkt och kommer att vara synliga även om himlen inte är helt mörk. Jupiter lyser starkast och är lätt att upptäcka. Saturnus befinner sig strax ovanför Jupiter.

Under dagarna fram till 21 december 2020 kommer Jupiter och Saturnus att närma sig varandra.

Den 16 och 17 december kan du ha turen att få se en nymåne strax nedanför de båda planeterna.

Solen blockerade den senaste konjunktionen

Den 16 juli 1623 gled Jupiter och Saturn förbi varandra lika nära, men även då blockerade solens strålning den spektakulära synen.

Förra gången var den stora konjunktion lika lätt att se som i år var den 4 mars 1226.

Nästa konjunktion inträffar inom kort i kosmisk bemärkelse: Den 15 mars 2080.

Om molntäcket tillåter kan den 21 december 2020 vara den bästa chansen att uppleva fenomenet under vår livstid - kanske även den bästa chansen under ett årtusende.

Venus och Jupiter
© MARK GARLICK/Science Photo Library

Giganterna får andra planeter att blekna

Jupiter (till vänster) och Saturnus är 318 respektive 95 gånger tyngre än jorden och utgör tillsammans 92 procent av den totala planetmassan i solsystemet.

Fakta om Jupiter

  • Radie: 69 911 km
  • Antal månar: Minst 79 (med jämna mellanrum upptäcks nya månar)
  • Avstånd till solen: 778 547 200 km
  • Jupiters temperatur: -121 °C (i genomsnitt)

Fakta om Saturnus

  • Radie: 58 232 km
  • Antal månar: 82
  • Avstånd till solen: 1 433 449 370 km
  • Saturnus temperatur: -189°C (i genomsnitt)
  • Saturnus ringar: Saturnus har nio hela och tre brutna ringar