Kan Jupiter göras till en stjärna?

I filmen ”2010: Året då vi fick kontakt” förvandlas planeten Jupiter i slutet till en stjärna. Kan detta rent teoretiskt hända i verkligheten?

Jupiter i rummet
© Shutterstock

Idén i Arthur C Clarks framtidsvision är att gäster från en främmande civilisation kommer till vårt solsystem för att slå sig ned på Jupiters måne Europa. För att få energi omvandlar de Jupitertill solsystemets stjärna nummer två. Man kan naturligtvis inte utesluta att andra civilisationer har en teknik som gör det möjligt att sätta eld på Jupiter. Med de resurser vi har på jorden i dag är det dock helt otänkbart. Det finns inte heller någon möjlighet att planeten kan börja lysa som en stjärna av sig själv. Moderna datorsimuleringar visar att om en himlakropp har en massa som är mindre än åtta procent av solens kan det inte komma igång fusionsreaktioner i dess centrum. Bakgrunden är att fusionsreaktioner i stjärnor kräver en temperatur på åtminstone tre miljoner grader. Eftersom temperaturen är beroende av trycket, måste det till en viss massa för att skapa ett tillräckligt gravitationstryck. Jupiters massa är endast en tusendel av solens, så planeten skulle alltså behöva vara omkring 80 gånger tyngre, innan den skulle ha en möjlighet att bli en stjärna av egen kraft. Det lustiga är dock att om man tar den klassiska definitionen av en stjärna helt bokstavligt, så är Jupiter faktiskt redan en stjärna! Definitionen säger nämligen att stjärnor lyser (det vill säga producerar energi) av sig själva, medan planeter inte gör det. Det förhåller sig faktiskt så att Jupiter producerar ungefär dubbelt så mycket energi som den tar emot från solen, även om denna energi företrädesvis skickas ut som infraröd strålning, alltså värme. Källan till Jupiters energiproduktion är okänd men kan mycket väl vara en gravitationell sammandragning, som ger en mycket liten förhöjning av temperaturen på planeten.