Goddard/nasa

Kan det verkligen stämma att Merkurius är jordens närmaste granne?

Venus är känd som jordens närmaste granne, men jag har läst att det i själva verket är Merkurius. Stämmer det och har vi i så fall misstagit oss från första början?

Venus är den planet i solsystemet som kommer närmast jorden. När de två planeternas omloppsbana möts, vilket sker var 584:e dag, är avståndet mellan dem 38 200 000 kilometer.

Det är cirka 100 gånger längre än de 384 400 kilometerna till månen.

Ny beräkning avslöjar fel

År 2019 visade emellertid nya beräkningar att Merkurius faktiskt ändå är vår närmaste granne – i genomsnitt – och det trots att Merkurius befinner sig nästan dubbelt så långt bort som Venus när den befinner sig närmast jorden, nämligen 77 300 000 kilometer.

Merkurius vinner i omkörningsfilen

Venus kommer klart närmast jorden, men Merkurius befinner sig för det mesta ändå närmare jorden.

merkurius omkörningsfil
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1: Venus kommer närmast

Venus kretsar i banan intill jorden, vilket innebär att den kommer närmare oss än någon annan planet. Det gäller dock bara under kortare perioder, då de två planeterna ”följs åt”.

avstånd simuleras - jorden venus merkurius
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2: Avstånd simuleras

Forskare har noterat avståndet mellan jorden och Venus för varje punkt i de båda planeternas omloppsbana och sedan upprepat övningen med Merkurius och simulerat hur avstånden varierar under 10 000 år.

Merkurius närmast jorden
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3: Merkurius är allas granne

Den nya beräkningsmetoden visar att Merkurius i genomsnitt befinner sig 155 miljoner kilometer från jorden, medan vårt avstånd till Venus är närmare 170 miljoner kilometer. Faktum är att Merkurius i genomsnitt befinner sig närmast alla solsystemets planeter.

Beräkningarna har utförts av tre forskare från bland annat Nasa, som kallar sin matematiska modell punkt-cirkel-metoden.

Forskarna har mätt genomsnittet av alla avstånd mellan varje punkt på den ena planetens bana till varje punkt på den andra planetens bana, i stället för genomsnittet mellan två planeters maximala och minimala avstånd till varandra. Den här metoden visar att Merkurius faktiskt är vår närmaste granne.

För att testa sitt nya sätt att beräkna det genomsnittliga avståndet mellan två himlakroppar i olika omloppsbanor runt ett gemensamt centrum gjorde forskarna en 10 000 år lång datorsimulering av solsystemet.

Ny beräkning visar korrekta avstånd

Punkt-cirkel-metoden är inte helt exakt, eftersom planeternas banor inte är perfekta cirklar och deras omloppsbana runt solen inte heller ligger i samma plan.

Simuleringen visade att punkt-cirkel-metoden emellertid som mest skilde sig 0,25 procent från verkligheten, medan den gamla tekniken, med genomsnittet mellan två planeters maximala och minimala avstånd till varandra, hade hela 67,15 procents avvikelse.

Den nya beräkningsmetoden visar också att Merkurius faktiskt är den planet som i genomsnitt befinner sig närmast ALLA planeter i solsystemet, till och med Neptunus.