Shutterstock
Jupiters månar

Jupiters månar är blötare än jorden

Normalt hyllar vi jorden, ”den blå planeten”, för sina stora mängder vatten. Jämfört med tre av Jupiters största månar är dock jorden närmast snustorr. Tillsammans kan månarna ha upp till 17 gånger mer flytande vatten än på jorden.

Följ vattnet! Så lyder mantrat för forskarnas sökande efter främmande liv i universum. Det verkar rimligt, eftersom vår erfarenhet här från jorden är att där det finns flytande vatten, där finns det också liv.

I solsystemet skiljer sig jorden från de övriga planeterna på så vis att det här finns flytande vatten på ytan. På alla de övriga planeterna är temperaturen antingen för hög, så att vattnet förångas, eller för låg, så att vattnet fryser till is. Endast på lagom långt avstånd från solen, i den så kallade beboeliga zonen, ger temperaturen förutsättningar för flytande vatten.

Jordens vatten är bara en droppe

När vi tittar på en jordglob eller en världskarta upptar jordens världshav 71 procent av ytan, så det är helt naturligt att vi kallar vår lilla oas i solsystemet ”den blå planeten”. Men eftersom våra världshav inte är särskilt djupa utgör vattnet faktisk inte så stor andel av planeten.

Om vi tänker oss att vi kunde suga upp allt jordens vatten och samla det i en kula, skulle den bara vara 1 400 kilometer i diameter. Jämfört med jordens diameter på 12 746 kilometer skulle den framstå som en liten droppe.

Vatten på jorden

Jorden har 1,4 miljarder kubikkilometer vatten, vilket utgör 0,1 procent av planeten.

© Shutterstock

På andra himlakroppar i solsystemet finns det betydligt större mängder flytande vatten, dock inte på ytan. Det gäller inte minst för tre av Jupiters stora månar Europa, Ganymedes och Callisto. Astronomerna tror att de alla tre kan dölja över 100 kilometer djupa oceaner under sina tjocka istäcken. Tillsammans har de hela 17 gånger mer vatten än jorden.

Därmed utgör de tre jupitermånarna solsystemets största vattenland och är därför ett uppenbart mål i astronomernas sökande efter utomjordiskt liv.

EUROPA: DUBBELT SÅ MYCKET SOM JORDENS VATTEN

Vatten på Europa

Europa innehåller 2,9 miljarder kubikkilometer vatten, 18,2 procent av månen.

© Shutterstock

Europas vatten är bäst dokumenterat

Eventuell vattenmängd: Oceanen under Europas istäcke är troligen cirka 100 kilometer djup. På jorden är havsdjupet bara i genomsnitt 4 000 meter. Europa har förmodligen dubbelt så mycket flytande vatten som jorden.

Gejsrar på Europa
© Shutterstock

Bevis för vatten: De säkraste tecknen på en dold ocean har forskarna hittat på Europa. Rymdteleskopet Hubble har avslöjat gejsrar som skjuter 160 kilometer ut i rymden från månens istäcke. Med hjälp av teleskop på jorden visade forskare år 2019 att gejsrarna innehåller vattenmolekyler. Dessutom är Europas isiga yta kraterfri, vilket innebär att den hela tiden förnyas till följd av vattenmassornas rörelser.

GANYMEDES: FEM GÅNGER JORDENS VATTEN

Vatten på Ganymedes

Ganymedes har 7,4 miljarder kubikkilometer vatten, 7,9 procent av månen.

© Shutterstock

Ganymedes har ett 100 kilometer djupt hav

Eventuell vattenmängd: Solsystemets största måne är täckt av ett 150 kilometer tjockt islager. Forskarna tror att det under isen kan finnas en 100 kilometer djup ocean med över fem gånger mer vatten än på jorden.

Polarsken på Ganymedes
© NASA/ESA/G. Bacon (STScI)

Bevis för vatten: Ganymedes är den enda månen i solsystemet som har ett magnetfält och därmed polarsken. År 2015 studerade forskare med hjälp av Hubbleteleskopet hur ljusets rörelser påverkas av samspelet mellan månens och Jupiters magnetfält. Studien visade att en tredje faktor måste vara i spel. Den mest uppenbara förklaringen är att månen innehåller stora mängder elektriskt ledande saltvatten.

CALLISTO: KANSKE TIO GÅNGER JORDENS VATTEN

Vatten på Callisto

Callisto har eventuellt 14,3 miljarder kubikkilometer vatten, vilket skulle utgöra 24,2 procent av månen.

© Shutterstock

Callisto kan vara den vattenrikaste himlakroppen

Eventuell vattenmängd: Jupiters näst största måne kan dölja en 250 kilometer djup ocean under ett 150 kilometer tjockt istäcke. I så fall har Callisto över tio gånger mer flytande vatten än jorden.

Jupiters magnetfält
© NASA/JPL-Caltech/Science Source/Imageselect

Bevis för vatten: Callisto är den av de tre månarna där förekomsten av flytande vatten är mest osäker. Månen ligger längre från Jupiter än de två andra och påverkas därför mindre av gasjättens gravitationsfält, som kan hålla vattnet under isen flytande. Trots det visar observationer att Callisto stör Jupiters magnetfält på ett sätt som tyder på att det alstras elektrisk ström någonstans på månen, sannolikt i saltvatten under isen.

Jupiters månar
© Shutterstock & ESA/ATG medialab

Rymdsond reser till solsystemets största vattenland

I jakten på liv i rymden fokuserar astronomerna nu på Jupiters månar. Med mängder av instrument är rymdsonden Juice på väg mot Europa, Ganymedes och Callisto för att utforska deras dolda oceaner. Dyk ner i den spännande expeditionen här.