Shutterstock
Jupiter

Jupiter: Solsystemets jätte

Visste du att planeten Jupiter är den största planeten i solsystemet? Läs fler fakta om Jupiter här.

Jupiter – jätteplaneten

Planeten Jupiter är solsystemets jätte. Planeten är den första av de yttre gasplaneterna och den väger mer än dubbelt så mycket som de andra planeterna i solsystemet tillsammans.

Jupiter är en gasplanet, vilket betyder att den inte har någon fast yta. Den består av gas, möjligen med en fast kärna i centrum. 75 % av gasen är väte och 25 % är helium.

Guden Jupiter

Jupiter har varit känd sedan forntiden som en vandringsstjärna, men studerades inte närmare förrän omkring 1610, när Galilei Galileo observerade den och dess fyra största månar genom sitt teleskop.

Planeten Jupiter är uppkallad efter den högsta guden i det romerska mytologin: Guden över åska och blixtar.

Planeten Jupiter

På Jupiter rasar en storm som är 2–3 gånger jordens storlek.

© Shutterstock

Jupiters röda fläck

Det finns vindar på Jupiter, precis som på jorden, och de rör sig i bälten från öst till väst och i motsatt riktning. På gränserna mellan vindbältena virvlar gasen runt, varpå det uppstår lokala stormar.

Den största stormen kallas den stora röda fläcken och den täcker ett område som motsvarar 2–3 gånger jordens storlek. Den syns tydligt på många bilder av planeten och har rasat i flera hundra år.

Astronomer har observererat stormen i nästan 350 år och nu ser det ut som om den är på väg att bli mindre.

Jupiters månar

Jupiter har 79 kända månar, men det uppskattas att planeten faktiskt kan ha så många som 100 månar. Jupiter har fler månar än någon annan planet i solsystemet.

Många av Jupiters månar är asteroider, som planeten har fångat in med sin enorma gravitationskraft.

De fyra största månarna kallas de galileiska månarna, eftersom de upptäcktes av vetenskapsmannen Galileo Galilei. Tre av Jupiters månar kan ha hav av saltvatten dolda under ytan – därför anser en del forskare att det kan finnas liv på de månarna.

Hur många månar har jupiter?

Jupiter är den planet i solsystemet som har flest månar.

© Shutterstock

Utforskning från omloppsbana

Sedan 1973 har sju obemannade sonder passerat tätt förbi Jupiter. 1995 lade sig Galileo-sonden som den första i omloppsbana runt planeten och blev där i sju år.

Sonden tog bilder av både Jupiter och de fyra Galileiska månarna och den skickade en liten sond ned genom Jupiters atmosfär. 2016 ankommer sonden Juno till Jupiter och lägger sig även den i omloppsbana runt planeten.

Jupiter kan ibland ses från jorden, och i genomsnitt är den det tredje klarast lysande objektet på natthimlen efter månen och Venus.

Läs mer om de andra planeterna i solsystemet.