Vilken är temperaturen i atmosfären?

Varför blir det kallare upp till 15 kilometers höjd och sedan varmare igen? Kan man göra en tabell över temperaturväxlingarna i atmosfärenn?

© Shutterstock

Jordens atmosfär består av en rad olika skikt, och temperaturen varierar mycket efterhand som man rör sig uppåt. Från ett globalt genomsnitt på 15 grader Celsius vid jorden yta sjunker temperaturen till cirka 60 minusgrader på tio kilometers höjd. I stratosfären stiger den igen till omkring 0 grader, varpå den faller i mesosfären för att åter stiga i det översta lagret, termosfären. I det nedersta lagret, troposfären, som ligger på upp till 10–15 kilometers höjd och rymmer 80 procent av atmosfärens massa, sjunker temperaturen med cirka sex grader per kilometer. Det beror på att lufttrycket avtar med höjden, och det gör att stigande luftmassor utvidgar sig. Denna utvidgningsprocess kostar i energi, och därför kyls luften av. Omvänt komprimeras de nedåtgående luftmassorna, så att de blir varmare, när de närmar sig jorden. I nästa lager, stratosfären, som når upp till 50 kilometers höjd, ökar temperaturen åter med höjden. Det beror på att stratosfären – eller ozonlagret som det även kallas – innehåller merparten av atmosfärens ozon. Ozon tar upp det mesta av solens ultravioletta strålning, och det är värmen från denna som orsakar temperaturökningen. På omkring 50 kilometers höjd, där mesosfären börjar, sjunker temperaturen igen. På denna höjd finns det nämligen inte tillräckligt med ozon för att absorbera solens strålar. I termosfären, som sträcker sig från 90 kilometers höjd och uppåt, stiger temperaturen ännu en gång. Här är luften väldigt tunn, och därför krävs det inte mycket energi för att värma upp den. Vi skall för övrigt vara glada för att atmosfären är uppbyggd på detta sätt. Det skyddar klotet mot solens farliga strålar och låter samtidigt solljuset passera så att vi får energi i form av värme.