G.E. Marti/JILA
Atomur

Vem styr tiden?

Vem samordnar den överordnade tiden, som världens tidszoner är knutna till?

Den internationella samordningen av tiden styrs av organisationen International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS).

IERS ansvarar för att hålla koll på jordens exakta rotation och bland annat skjuta in så kallade skottsekunder för att hålla klockorna synkroniserade med planetens rotation.

Rotationen varierar nämligen något i samband med exempelvis kraftiga jordskalv. Skalvet i Japan den 11 mars 2011 gjorde att IERS tvingades förkorta dygnet med cirka 1,8 mikrosekunder.

Rent fysiskt sker tidsbestämmelsen runtom i världen med atomur.

Dessa ur utnyttjar det faktum att atomer har en naturlig så kallad resonansfrekvens, som alltid är den samma för en viss typ av atom. Genom att skapa ett elektromagnetiskt fält som svänger i takt med atomernas frekvens kan uren mäta tidens gång med extremt hög precision.

De bästa går maximalt en sekund fel på fem miljarder år.

Exakt tidmätning är viktigt, bland annat för det världsomspännande nätverket av GPS-satelliter som förser flygplan, fartyg och vanliga trafikanter med positionsangivelser.

Om uret i en GPS-satellit går en miljarddels sekund fel blir positionsangivelsen 30 centimeter fel. Om satellitens ur hade gått en hel sekund fel hade till exempel Google Maps visat din position som närmare månen än jorden.