Varför ser jorden så liten ut från månen?

Jorden ser ut som en liten ärta sedd från månen. Varför det?

Earth seen from the moon

Jorden är fyra gånger större än månen. Det betyder att om man står på månen och betraktar jorden, ser den fyra gånger större ut än månen gör från jorden.

Så upplevs det emellertid inte alltid enligt beskrivningar från de astronauter som har besökt månen. Den förste mannen på månen, Neil Armstrong, har uttryckt det sålunda:

”Det slog mig plötsligt att denna lilla ärta, vacker och blå, var jorden. Jag lyfte tummen och slöt ena ögat, och min tumme täckte jorden. Jag kände mig inte som en jätte. Jag kände mig väldigt, väldigt liten.”

Jämförelse är inte möjlig

Det kan alltså vara långt ifrån själva upplevelsen till den fysiska verkligheten. Vi känner ju också till fenomenet härifrån jorden, där månen ser mycket större ut, när den står nära horisonten, än när den är högt på himlen.

Förklaringen är att man högt på himlen saknar ett jämförelseobjekt. Detta har väl kommit starkast till uttryck, när den första gruppen astronauter flög mot månen ombord på Apollo 8. Det var en del problem med navigationen, och markkontrollen bad astronauterna att navigera efter jorden.

Det utlöste det berömda svaret: ”Det ska vi – så snart vi hittat den!” Det gav upphov till många skratt hos markkontrollen, men sanningen var att det tog nästan en timme, innan astronauterna hittade jorden.