Varför motsvarar de magnetiska polerna inte de geografiska?

Jordens geografiska poler följer rotationsaxeln. Varför gör inte de magnetiska polerna det?

Illustration af Jordens magnetiske felt
© Shutterstock

Jordens magnetfält har via kompassen lett många sjöfarare på rätt väg under årens lopp. Kompassnålen har dock en avvikelse, som beror på att jordens magnetiska och geografiska poler inte ligger på samma plats. Avvikelsen är hos oss bara någon grad, men på nordligare breddgrader kan den omöjliggöra användandet av kompass. Befinner man sig mellan den geografiska och magnetiska nordpolen, kommer kompassnålen faktiskt att peka söderut. I en förenklad bild av jordklotets magnetfält uppfattar man jorden som en stavmagnet, som avviker ungefär elva grader från den geografiska nord-syd axeln och passerar lite vid sidan om jordens centrum. Ingen vet i detalj hur jordens magnetfält uppkommer. Man vet att magnetfält, som dansken H C Ørsted påvisade 1820, alstras av elektriska strömmar, och vi har sedan dess insett att även permanenta magneter, till exempel kylskåpsmagneter, är magnetiska för att deras järnatomers elektroner skapar cirkulära mikroskopiska strömmar. På samma sätt tror man att jordens magnetfält beror på elektriska strömmar i den flytande och järnhaltiga yttre manteln. Om dessa inre, elektriska strömmar slaviskt följde jordens rotation, skulle det inte vara någon skillnad mellan de geografiska och magnetiska polerna, men strömmen följer uppenbart ett mer komplext mönster och är bara i grova drag bunden av jordens rotation. Geologiska undersökningar visar till och med att magnetpolerna byter plats med 500000 års mellanrum. Varför är fortfarande okänt.